Kominuké z Výkonného výboru č. 1 – 13. 02. 2017

Fotbalová asociace České republiky

Okresní fotbalový svaz

Nábřeží Dr. E. Beneše 2354, 269 01 Rakovník

číslo účtu: KB Rakovník 107 – 4575130277/0100

Tel.: 313 512 490 E-mail: ofs.rakovnik@tiscali.cz

Zápis z Výkonného výboru OFS Rakovník č. 1 ze dne 12.01.2017

Přítomni: pp. Franěk, Hamouz, Ing. Horáček, Hrbek, Kraus, Váňa, Titlbach, PhDr. Zeman a paní Lehárová

Omluveni: —

Host: —

Výkonný výbor OFS Rakovník na svém zasedání projednal a rozhodl v těchto záležitostech:

Výkonný výbor OFS Rakovník zvolil místopředsedu OFS Rakovník

Výkonný výbor OFS Rakovník zvolil na základě Článku 17, bod 3 Stanov OFS Rakovník do funkce místopředsedy Výkonného výboru OFS Rakovník PhDr. Libora Zemana.

Výkonný výbor OFS Rakovník schválil

 1. Na základě článku 12, bod 3, odst. d) Stanov OFS Rakovník výkonný výbor schválil ustavení Ekonomické komise OFS Rakovník a Komise mládeže OFS Rakovník.

 2. Delegáty na VH SKFS, která se koná dne 6.3.2017 od 15:00 hod. v Clarion Congress Hotel Praha. Za OFS Rakovník se této VH zúčastní pánové Pavel Franěk, Martin Hrbek, Jaroslav Kraus, Josef Váňa, PhDr. Libor Zeman (náhradník Ing. Jaroslav Horáček).

 3. Delegáta na VH FAČR, která se koná dne 2.6.2017. Za OFS Rakovník se této VH zúčastní pan Jaroslav Kraus (náhradník PhDr. Libor Zeman)

 4. Smlouvu o výkonu funkce předsedy OFS Rakovník ve výši 3.000,– Kč měsíčně.

 5. Nákup dárkových balíčků pro pana Karla Polívku a pana Josefa Winklera.

 6. Pořádání halového turnaje starších žáků.

Výkonný výbor OFS Rakovník zvolil předsedy komisí OFS Rakovník

Výkonný výbor OFS Rakovník dle Článku 17, bod 6, odst. j) Stanov OFS Rakovník zvolil předsedy komisí:

   • Sportovně technická komise – pan Robert Hamouz

   • Disciplinární komise – Ing. Ivo Duchoň

   • Komise rozhodčích – pan Pavel Franěk

   • Ekonomická komise – paní Irena Lehárová

   • Komise mládeže – slečna Adéla Brabcová

Výkonný výbor OFS Rakovník pověřil

 1. Roberta Hamouze složením Sportovně technické komise OFS Rakovník

 2. Ing. Ivo Duchoně složením Disciplinární komise OFS Rakovník

 3. Pavla Fraňka složením Komise rozhodčích OFS Rakovník

 4. Irenu Lehárovou složením Ekonomické komise OFS Rakovník

 5. Adélu Brabcovou složením Komise mládeže OFS Rakovník

U S N E S E N Í

1. Předložit návrh na složení Sportovně technické komise OFS Rakovník

zodpovídá: pan Robert Hamouz

termín: do 20. února 2017

2. Předložit návrh na složení Disciplinární komise OFS Rakovník

zodpovídá: Ing. Ivo Duchoň

termín: do 20. února 2017

3. Předložit návrh na složení Komise rozhodčích OFS Rakovník

zodpovídá: pan Pavel Franěk

termín: do 20. února 2017

4. Předložit návrh na složení Ekonomické komise OFS Rakovník

zodpovídá: paní Irena Lehárová

termín: do 20. února 2017

5. Předložit návrh na složení Komise mládeže OFS Rakovník

zodpovídá: slečna Adéla Brabcová

termín: do 20. února 2017

zapsal: Kraus Jaroslav

ověřil: PhDr. Zeman Libor

Kraus Jaroslav v.r.

předseda OFS Rakovník

Příští schůze VV OFS Rakovník se koná v pondělí 20. února 2017 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti Okresní unie sportu Rakovník

 864 total views,  1 views today