Komuniké z Výkonného výboru č. 2 – 20. 02. 2017

Zápis VV OFS Rakovník č. 2 – 2017

Na druhém zasedání nově zvoleného Výkonného výboru bylo představeno a schváleno složení odborných komisí. Personální rozdělení naleznete v příloze tohoto článku nebo v jednotlivých stránkách v horním menu.

 

Zápis z Výkonného výboru OFS Rakovník č. 2  ze dne 20.02.2017

Přítomni: pp. Franěk, Hamouz, Ing. Horáček, Hrbek, Kraus, Váňa, Titlbach, Zeman a paní Lehárová

Omluveni: —

Hosté: Ing. Duchoň a p. Vyhnanovský

Výkonný výbor OFS Rakovník na svém zasedání projednal a rozhodl v těchto záležitostech:

Výkonný výbor OFS Rakovník projednal

 1. Kontrolu usnesení ze schůze VV OFS Rakovník konané dne 12.1.2017.
 2. Přípravu halových turnajů starších žáků a starších přípravek.
 3. Návrh kandidáta Mgr. Petra Blažeje na člena VV SKFS.
 4. Podpisové vzory OFS Rakovník.
 5. Smlouvu s týdeníkem RAPORT na rok 2017.
 6. Čerpání rozpočtu OFS Rakovník v roce 2016.
 7. Zápisy inventarizační a likvidační komise za rok 2016.
 8. Vytvoření webových stránek OFS Rakovník.

Výkonný výbor OFS Rakovník schválil

 1. Návrh kandidáta Mgr. Petra Blažeje na člena VV SKFS.
 2. Podpisové vzory OFS Rakovník. Oprávněni podepisovat doklady s hospodářským dopadem, ve styku s peněžním ústavem a v dodavatelsko-odběratelských vztazích mají: Jaroslav Kraus, Irena Lehárová a Libor Zeman.
 3. Smlouvu s týdeníkem RAPORT na rok 2017 ve výši 12.000,– Kč.
 4. Čerpání rozpočtu OFS Rakovník 2016 s tím, že ztráta ve výši – 70.735,15 Kč bude zaúčtován na účet 911.
 5. Zápisy z inventarizační a likvidační komise za rok 2016.
 6. Vytvoření webových stránek OFS Rakovník.

Výkonný výbor OFS Rakovník zvolil členy komisí OFS Rakovník

Výkonný výbor OFS Rakovník dle Článku 17, bod 6, odst. j) Stanov OFS Rakovník zvolil členy komisí:

 • Sportovně technická komise – pan Robert Hamouz (předseda), pánové Jan Bechyně, Václav Čebiš, Ing. Jaroslav Horáček, Václav Kádár, Karel Polívka, Ladislav Rác, Jaromír Štefan, Marek Tvrz, Josef Winkler
 • Disciplinární komise – Ing. Ivo Duchoň (předseda), Martin Hrbek, Roman Rosenbaum, Milan Šefara, Pavel Vlasjuk
 • Komise rozhodčích – pan Pavel Franěk (předseda), pánové David Svoboda, Josef Váňa, Milan Vyhnanovský (OÚ), Marek Titlbach
 • Ekonomická komise – paní Irena Lehárová (předsedkyně), pan Radek Folda, Ing. Bohumil Skoupý
 • Komise mládeže – slečna Adéla Brabcová (předsedkyně), pánové Jakub Fejfar, Ing. Jaroslav Horáček, Ing. Jan Seibert, Jakub Sklenka, Marek Titlbach, Marek Tvrz

 

U S N E S E N Í

 1. Zabezpečit přípravu halových turnajů pořádaných okresním svazem.

                                                                                                     zodpovídají: pánové Jaroslav Kraus a Marek Titlbach

                                                                                                     termín: do 4. března 2017

 

 

zapsal:  Kraus Jaroslav

 

 

ověřil: Zeman Libor

 

                                                                        Kraus Jaroslav  v.r.

                                                                   předseda OFS Rakovník

 

 

Příští schůze VV OFS Rakovník se koná v pondělí 20. března 2017 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti Okresní unie sportu Rakovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *