Zápis ze schůze KRD č. 1

Zasedání KRD OFS Rakovník č. 1

dne: středa 8. března 2017

místo konání: restaurace Česká chalupa v Rakovníku

Přítomni: Pavel Franěk, Josef Váňa, David Svoboda, Marek Titlbach, Milan Vyhnanovský, Jakub Fejfar

1. Seminář KRD

Projednání a příprava semináře pro okresní rozhodčí OFS Rakovník před jarní částí sezóny 2016/2017, který se uskuteční v pátek 10. března 2017 v zasedací místnosti OFS Rakovník. V rámci tohoto semináře vystoupí v roli lektora Michal Kapoun.

Součástí semináře bude vystoupení Milana Vyhnanovského, který upozorní rozhodčí na chyby při vyplňování zápisů a popisu přestupků po vyloučení.

Dalším bodem semináře bude domluva Milana Vyhnanovského, co by nového vedoucího obsazovacího úseku, s rozhodčími ohledně obsazování a omluv.

2. Webový portál OFS Rakovník

Byly projednány připomínky ohledně nově spuštěného oficiálního webu OFS Rakovník, který na semináři rozhodčím představí Jakub Fejfar.

3. Závěr sezóny

Byly projednány časy na případné změny hracích dnů a výkopů v posledním hracím jarním kole. Komise se shodla, že změny zápasů se mohou schválit, ale rovnoměrně pro časy výkopů na 10.00 hodin, 13.30 hodin a 17.00 hodin, aby rozhodčí stihli přejet na další utkání.

4. Kontrola „zelených puntíků“

Ve středu 8. března odpoledne byla provedena kontrola „zelených puntíků“ – zaplacení členství – rozhodčích OFS Rakovník pro kalendářní rok 2016. V daném okamžiku svítili šedivě tři rozhodčí – Jiří Strouhal, Josef Švácha a Zdeněk Polívka. Všemi třemi rozhodčími bylo podáno vysvětlení o zaplacení poplatku oddílem TJ Slabce, ve kterém jsou jmenovaní vedeni jako členové. TJ Slabce provedla platbu poslední týden v únoru, ale nastal problém na straně FAČR se spárováním, což dokládala skutečnost, že žádný člen TJ Slabce neměl „zelený puntík“. KRD bude nadále situaci kontrolovat, aby nedošlo k obsazení rozhodčího, který nemá zaplacený poplatek a přístup do IS FAČR.

5. Přijetí nových rozhodčích

Před jarní částí sezóny 2016/2017 se rozrostou řady okresních rozhodčích o dva členy. Prvním je Pavel Bohatý, který má zaplacené členství v SKR a předseda KRD Pavel Franěk už zažádal u předsedy OFS Rakovník Jaroslava Krause o zařazení Pavla Bohatého na listinu rozhodčích a zapsání do IS FAČR. Druhým přírůstkem je Miloslav Andrle, u kterého je potřeba udělat novou přihlášku do FAČR, zaplatit poplatek a poté zařadit na listinu rozhodčích a do IS FAČR. S Miloslavem Andrlem bude vše projednáno na semináři.

zapsal: David Svoboda

 

 711 total views,  1 views today