Zpravodaj OFS č. 18 z 10. března 2017

                         Z p r a v o d a j    č.  18            ze dne 10. března 2017

                                             

S p o r t o v n ě  –  t e c h n i c k á   k o m i s e

A – Bere na vědomí     B – Dohody      C – Vetace RO – JARO 2017      D – Soupisky      E – Barva dresů, trenek a stulpen – soutěže dospělých – JARO 2017     F – Změna názvu členského klubu

A –   Zpravodaj č. 17 

       Soupisku „A“ družstva FC 05 Zavidov

B –    Na základě oboustranné dohody mezi členskými kluby SK Pavlíkov a Slavoj Chrášťany, z.s. bude utkání 12. kola III. třídy 201621A2A1203 SK Pavlíkov – Sj. Chrášťany sehráno v sobotu 25.03.2017 od 16:15 hod. na hřišti členského klubu SK Pavlíkov. Bez poplatku.

         Na základě oboustranné dohody mezi členskými kluby SK Pavlíkov a TJ Sokol Branov bude utkání 14. kola III. třídy 201621A2A1404 SK Pavlíkov – So. Branov sehráno v sobotu 08.04.2017 od 17:00 hod. na hřišti členského klubu SK Pavlíkov. Bez poplatku.

         Na základě oboustranné dohody mezi členskými kluby TJ Roztoky, z.s. a Baník Lubná bude utkání 14. kola III. třídy 201621A2A1403 TJ Roztoky – Baník Lubná sehráno v neděli 09.04.2017 od 15:30 hod. na hřišti členského klubu TJ Roztoky, z.s. Bez poplatku.

C –    Členské kluby hrající soutěže řízené OFS Rakovník mohou pro  soutěžní období JARO 2017 písemně vetovat jednoho rozhodčího, ale pouze toho, který řídil utkání družstev členského klubu v podzimní části soutěžního ročníku 2016/2017. Písemná vetace pro jarní část soutěže ročníku 2016/2017 musí být doručena písemně předsedovi KR OFS Rakovník panu Pavlu Fraňkovi (email: franek.pavel@centrum.cz) nejpozději do 17. března 2017.  Vetace musí být opatřena razítkem a dvěma podpisy funkcionářů FO. Na pozdější vetace nebude brán zřetel !!

D –    Členské kluby, které mají v soutěžích řízených OFS Rakovník dvě družstva v jedné věkové kategorii, jsou povinny   dle § 10 odst. 3 na předepsaném formuláři v elektronickém informačním systému FAČR vyplnit soupisku „A“ družstva nejpozději 3 dny před zahájením jarní části soutěže ročníku 2016/2017.

E –   Fotbalové kluby hrající soutěže dospělých si mohou nahlásit do 16.03.2017 pro jarní část soutěží sezóny 2016/2017 nahlásit změnu barvy dresů, trenek a štulpen pro domácí zápasy.

         Stávající barvy viz. příloha zápisu.

F –    Připomínáme členským klubům, že po provedení administrativních úkonů týkajících se změny názvu v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ), je zapotřebí dát tuto změnu na vědomí FAČR (pokud tak dosud nebylo učiněno) – tj. zaslat oznámení o změně názvu písemně na FAČR nebo na e-mail: miskovic@fotbal.cz !!!

 

Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí STK OFS Rakovník se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu FAČR do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Rakovník. Doručením rozhodnutí se rozumí jeho uveřejnění na úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.

 

Hamouz Robert   v.r.

předseda STK OFS Rakovník

 

 

 

 943 total views,  1 views today