Zpravodaj OFS č. 19 z 16. března 2017

Fotbalová asociace České republiky

Okresní fotbalový svaz

Ná Nábřeží Dr. E. Beneše 2354, 269 01 Rakovník

číslo účtu: KB Rakovník 107-4575130277/0100

Tel.: 313 512 490 Fax: 313 502 741 E-mail: ofs.rakovnik@tiscali.cz

 

Z p r a v o d a j č. 19 ze dne 16. března 2017

 

 

S p o r t o v n ě – t e c h n i c k á k o m i s e

A – Bere na vědomí B – Schválila

A – Zpravodaj č. 18

Nahlášení změny barvy dresů pro jarní část soutěží sezóny 2016/2017 viz. příloha zápisu

Informaci o projektu FAČR „O pohár pralesní ligy“.

B – Soupisky „A“ družstev TJ Český lev Kolešovice (II. třída) a TJ Roztoky (III. třída)

Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí STK OFS Rakovník se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu FAČR do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Rakovník. Doručením rozhodnutí se rozumí jeho uveřejnění na úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.

 

Hamouz Robert v.r.

předseda STK OFS Rakovník

 686 total views,  2 views today