Komuniké z výkonného výboru č. 3 – 20. 03. 2017

Fotbalová asociace České republiky

Okresní fotbalový svaz

Nábřeží Dr. E. Beneše 2354, 269 01 Rakovník

číslo účtu: KB Rakovník 107 – 4575130277/0100

Tel.: 313 512 490 E-mail: ofs.rakovnik@tiscali.cz

Zápis z Výkonného výboru OFS Rakovník č. 3 ze dne 20.03.2017

Přítomni: pp. Franěk, Ing. Horáček, Hrbek, Kraus, Váňa, Titlbach, Zeman a paní Lehárová

Omluven: p. Hamouz

Hosté: —

Výkonný výbor OFS Rakovník na svém zasedání projednal a rozhodl v těchto záležitostech:

Výkonný výbor OFS Rakovník projednal

 1. Kontrolu usnesení ze schůze VV OFS Rakovník konané dne 20.2.2017.

 2. Průběh halových turnajů starších žáků a starších přípravek. Turnaje byly řádně připraveny, pouze vznikl problém s vyplacením rozhodčích. Do budoucna je nutné při pořádání halových turnajů zpracovat jejich rozpočet.

 3. Informaci o průběhu semináře rozhodčích, který se konal 10. března 2017. Školení provedl lektor pravidel fotbalu Michal Kapoun.

 4. Účast člena KM OFS Jakuba Fejfara na poradě pořádané KM SKFS dne 20.02.2017.

 5. Listinu rozhodčích na jarní část soutěží ročníku 2016/2017.

 6. Informaci Josefa Váni, který sponzorsky zajistil pro rozhodčí přes firmu MARBAX time s.r.o. jednotné teplákové soupravy a tričko. Soupravy budou dle seznamu předány okresním rozhodčím po zaplacení částky 1.000,– Kč.

 7. Informaci Josefa Váni o přípravě sponzorské smlouvy s firmou CZECH SPORT TRAVEL s.r.o

 8. Informaci o projektu FAČR celonárodní dobrovolné soutěže klubů okresních soutěží „O pohár pralesní ligy“. Bližší informace budou podány na připravované GRASSROOTS konferenci.

 9. Hospodaření svazu – hledání úspor :

 • Smlouvu o součinnosti s Okresní unií sportu Rakovník, z.s. Analýza smlouvy o součinnosti s OUS Rakovník bude projednána na schůzce se zástupci Výkonného výboru OUS Rakovník, z.s. Schůzky se zúčastní za OUS Rakovník Ing. Bohumil Skoupý, Ing. Petar Barčot a Irena Lehárová, za VV OFS Rakovník Jaroslav Kraus, Libor Zeman a Josef Váňa.

 • Služební vozidlo OFS Rakovník – návrh zrušení pro příliš vysokou ekonomickou nevýhodnost. Vzhledem ke smluvnímu závazku k OUS Rakovník bude toto rovněž předmětem shora uvedeného jednání. Do konečného rozhodnutí bude vozidlo využíváno co v nejmenším rozsahu.

Výkonný výbor OFS Rakovník schválil

 1. Listinu rozhodčích na jarní část soutěží ročníku 2016/2017

 2. Proplacení náhrady za školení lektoru pravidel fotbalu Michalu Kapounovi ve výši 1.800,– Kč.

 3. Proplacení cestovného Jakubu Fejfarovi na poradu, kterou pořádala KM SKFS.

Výkonný výbor OFS Rakovník zvolil (doplnil) členy komisí OFS Rakovník

Výkonný výbor OFS Rakovník dle Článku 17, bod 6, odst. j) Stanov OFS Rakovník zvolil (doplnil) členy komisí:

   • Sportovně technická komise – paní Bianka Hofrichtrová

   • Komise rozhodčích – pan Jakub Fejfar

U S N E S E N Í

1. Svolat pracovní schůzku zástupců VV OFS Rakovník a OUS Rakovník, z.s. Schůzky se zúčastní za VV OUS Rakovník Ing. Petar Barčot, Ing. Bohumil Skoupý a Irena Lehárová, za VV OFS Rakovník Jaroslav Kraus, Josef Váňa a Libor Zeman.

zodpovídají: paní Irena Lehárová a pan Jaroslav Kraus

termín: do 10. dubna 2017

zapsal: Kraus Jaroslav

ověřil: Zeman Libor

Kraus Jaroslav v.r.

předseda OFS Rakovník

Příští schůze VV OFS Rakovník se koná v pondělí 10. dubna 2017 od 16:00 hod.

v zasedací místnosti Okresní unie sportu Rakovník

 913 total views,  1 views today