Proběhla 1. krajská Grassroots konference Středočeského KFS

Co je vlastně Grassroots program ?

Myšlenkou tohoto programu je dát možnost hrát fotbal všem bez výjimky, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo zdravotní stav – Grassroots je FOTBAL PRO VŠECHNY. Hlavní součástí tohoto programu je fotbal mládeže, ale i stále více populární sporty jako futsal, fotbal žen či plážový fotbal patří do širokého seznamu Grassroots aktivit. Stejně tak má program i výrazný sociální dosah, podporuje fotbal veteránů, hráčů s tělesným či mentálním postižením, ale i lidí bez domova, což je jasným důkazem, že tento programu přináší fotbal opravdu všem. Na těchto stránkách pro Vás neustále aktualizujeme informace o pořádaných Grassroots akcích, jejich výsledky i partnery.

Funkcionáři  krajských klubů a zástupci okresních fotbalových svazů, si vyslechli příspěvky týkající se nových změn v amatérském fotbalovém hnutí, které představili zástupci FAČR a Středočeského KFS.

Odpolední  setkání v tiskovém středisku FAČR zaměřené na rozvoj neprofesionálního fotbalu zahájil svým úvodním proslovem předseda Středočeského KFS Miroslav Liba. Posléze již hlavní organizátor akce středočeský Grassroots trenét mládeže Milan Kormaník seznámil přítomné s celým programem a jednotliví přednášející se ujali svých rolí. V úvodní prezentaci seznámil účastníky konference vedoucí úseku neprofesionálního programu Otakar Mestek se strategickým plánem FAČR do roku 2020. Dále pak ve svém vystoupením  sportovní ředitel Středočeského KFS Zdeněk Tasch seznámil přítomné se stavem členské základny ve Středočeském kraji a rovněž s chystanými změnami v rámci mládežnických soutěžích FAČR. Michal Blažej Grassroots manažer FAČR pak ukázal, jak vypadá v praxi nový on-line trenérský kurs Grassroots leader kurs (pozn. k tomuto tématu důležitému pro klubovou praxi bude zveřejněn zvláštní článek). Po krátké přestávce pak Grassroots trenér mládeže SKFS Milan Kormaník zahájil další blok prezenatcí týkající se projektu “Měsíc náborů a Můj první gól”. Ženský fotbal pak na konferenci zastupovala Tereza Doušová z úseku fotbalu žen FAČR, která přítomné seznámila s problematikou ženského fotbalu a zároveň i s organizcí nadcházejícího mistrovství Evropy WU17,které proběhne v květnu v Plzni a Příbrami. Milan Kormaník ve svém dalším bloku vysvětlil princip plánovaného hodnocení úrovně amatérských klubů v rámci FAČR a konferenci uzavřel svým vystoupení Otakar Mestek informacemi týkající se celoživotního fotbalu. Přítomné funkcionáře pak v tomto závěrečném bloku zaujal nový projekt vytvořený pro sniory nad 60 let tzv. walking footbal.

 558 total views,  1 views today