Způsob práce DK OFS Rakovník

Vážení sportovní přátelé,

chci Vás informovat o způsobu práce nově ustanovené disciplinární komise OFS Rakovník. Myslím, že hráči i funkcionáři klubů jsou časově vytíženi a my nechceme účastníky disciplinárního řízení předvolávat k jednání před komisí v případech, ve kterých to není nezbytně nutné. V komisi komunikujeme, voláme si, mailujeme, zjišťujeme informace od funkcionářů, hráčů, rozhodčích a v případech, ve kterých nalezneme shodu, účastníky řízení nepředvoláváme. Účast v disciplinárním řízení proto neznamená předvolání před DK. Pouze v případech, kdy budeme chtít účastníky řízení vyslechnout, je předvoláme a dotyční se dozví místo a čas jednání.

Přeji, ať se Vám daří a myslím, že nebude neslušné popřát, abyste se s prací disciplinární komise potkávali co nejméně.

Ivo Duchoň

předseda DK OFS Rakovník

 847 total views,  1 views today