Zahájení disciplinárního řízení ze dne 10.4. 2017

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RAKOVNÍK

Nábřeží Dr. Beneše 2354, 269 01 Rakovník

tel.: 603201968 E-mail: iduchon@quick.cz

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

v Rakovníku dne 10.04.2017

Zahájení disciplinárního řízení č. 17-2016/2017

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení s členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmena a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

Hráč

Vančura Martin ID 81080565 ČK TJ Sokol Sýkořice č. utkání 201621CA2A1406

Trenér

Barthel Pavel ID 62060158 TJ Český lev Kolešovice A č. utkání 201621CA1A1603

VYKÁZÁNÍ Z PROSTORU PRO PŘÍSLUŠNÍKY DRUŽSTVA: v 86′ jsem vykázal z prostoru pro příslušníky družstva trenéra hostí Barthel Pavel- nařídil jsem PVK pro D za přestupek držení H5 na D10, tento přestupek se odehrál cca 5m od spojnice středové čáry a pomezní čáry blíže k prostorům laviček na obranné polovině domácích. Načež trenér hostí reagoval slovy “On ani neví, proč to písknul a už ani neví, co vymyslet.” V tuto chvíli se R rozhodl tuto situaci řešit, přičemž R se rozhodl upozornit tohoto funkcionáře na jeho nevhodné chování, a že v případě opakování bude vykázán z prostoru pro příslušníky družstva. Při tomto upozornění reagoval trenér hostí slovy “Vyliž si prdel, ty bezmozku, takový hle věci dokáže vymyslet jen debil.” V tuto chvíli R vykázal trenéra hostí, který jeho pokyn neuposlechl, načež R požádal HP o zjednání nápravy, přičemž HP plnil své povinnosti a požadavek R a pokusil se vyvést toho funkcionáře z prostoru hřiště. Já jsem si psal poznámky o nastalých skutečnostech, přičemž tento trenér hostí se přiblížil ke mně a udeřil mne otevřenou dlaní do zátylku a zároveň části obličeje. Následně ho HP vyvedl z prostoru hřiště. Po ukončení utkání a potvrzení vedoucích zcela zřejmě před kabinami rozhodčích pronesl trenér hostí směrem k trojici R: “Ty zmrde, já tě zabiju. Já ti to všechno vysvětlím.”

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení s členy FAČR dle§ 89 odst. 2, písmena b) Disciplinárního řádu FAČR.

Členský klub TJ Český lev Kolešovice IČ 20C0091 č. utkání 201621CA1A1201

Chování diváku H: V 70 minutě po odpískání PK začali diváci H křičet směrem k R a AR2 pohoršující a urážlivé výroky – Ty čůráku zasranej, jdi do prdele, takovou penaltu pískneš. Ty jsi kokot. Pořadatelská služba zasáhla a snažila se zjednat nápravu. Diváci pokračovali v nadávkách směrem k hráči D6 Rous Stanislav, který se snažil diváky uklidnit. Vykázání trenéra H: V 86 minutě došlo k vykázání trenéra hostů za použití pohoršujících a urážlivých výroků směrem k R. – Vyliž si prdel ty bezmozku, takových věci dokáže vymyslet jen debil. Když se HP snažil zjednat nápravu, tak trenér H udeřil R bezohledně dlaní do obličeje. Při odchodu ze stadionu pan Barthel vyprovodil rozhodčí slovy – ty zmrde, já tě zabiju. Já ti to všechno vysvětlím. U tohoto incidentu byl AR1 i AR2 a i pořadatelská služba. NAŘÍZENÍ PK A CHOVÁNÍ DIVÁKU HOSTÍ: v 70′ jsem nařídil PK ve prospěch domácích za přestupek nedbalé podražení H5 na D9. Bez nutnosti udělení OT. Po nařízení tohoto PK začali diváci hostí křičet směrem k R a AR2 pohoršující a urážlivé výroky: “Ty čůráku zasranej, jdi do prdele, takovou penaltu pískneš, ty jsi kokot.” Tyto věty se opakovaly od několika hostujících diváků. Nechal jsem provést PK. PK byl proměněn na stav 4:0. Po tomto proměnění PK jsem se přesouval na své diagonální postavení k provedení výkopu a přitom diváci hostí směrem k R pronášeli “Ty čůráku, jsi spokojenej ?”. Načež zareagovalD6 směrem k těmto divákům slovy “Buďte v klidu a vykašlete se na to”. Diváci na tuto reakci odpověděli slovy “Jdi do prdele, co ti je do toho?”. Na všechny uvedené skutečnosti reagovala přítomná pořadatelská služba, která se od začátku tohoto celého incidentu začala přesouvat k těmto problémovým divákům, kteří stáli naproti prostorům pro příslušníky družstva. Na zásah pořadatelské služby se situace zklidnila. A tito diváci již nepokračovali v nesportovním chování.

DK OFS Rakovník předvolává rozhodčí Marka Špidru ID 97051787, Jiřího Kučeru ID 64060049, hlavního pořadatele utkání Olympie Rakovník : ČL Kolešovice Zdeňka Křováčka ID76041146, trenéra Pavla Barthela ID 62060158 na své zasedání konané ve čtvrtek 13.4. v 16:30 na OFS v Rakovníku. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník