Aktiv předsedů KFS a OFS

V pražském hotelu Clarion došlo k tradičnímu setkání předsedů krajských a okresních fotbalových svazů, na kterém se řešily nejpalčivější problémy na daných úrovních fotbalového hnutí.

Generální sekretář FAČR Rudolf Řepka prezentoval na Aktivu OFS a KFS nejaktuálnější vize asociace, mezi které patří vytvoření Velké fotbalové rodiny, která bude zahrnovat od trenérů a hráčů přes zástupce rozhodčích až po funkcionáře a fanoušky. Mezi všemi složkami této velké skupiny by mělo v nejbližší době vzniknou memorandum o spolupráci.

„Tento projekt vnímáme jako vytvoření jakési vzájemné harmonie mezi jednotlivými složkami naší fotbalové rodiny. Zástupce okresů a krajů jsme na aktivu informovali obecně o všech našich stěžejních projektech i o schválení strategického plánu, tedy o našich aktivitách, které máme naplánované a chceme realizovat do roku 2020. Zároveň jsme probrali i zdroje financování krajů i okresů, což z praktického pohledu přivítali samozřejmě všichni s povděkem,“ shrnul část výstupů ze setkání generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

Zástupcům krajů a okresů byla představena celá řada projektů, které se jich fakticky týkají: od myšlenky vzniku soutěže “O mistra pralesa”, tedy volnočasové formy soutěží v malém fotbale, přes právě aktuálně spuštěnou náborovou kampaň pro rozhodčí, až po projekt Fortuna Gól snů nebo snahu o podporu ženského fotbalu.

Zástupci fotbalového hnutí byli v Clarionu seznámeni také s ekonomickou situací asociace, novinkami v oblasti legislativně-právní práce nebo s aktuálním stavem a budoucím rozvojem Informačního systému FAČR.

„Aktuálně nás čeká práce na změnách designu IS, kdy nám hlavně jde o optimalizaci zobrazení pro všechny druhy mobilních zařízení. Do testovacího provozu bychom chtěli celou věc dostat do jednoho měsíce a vyzýváme tímto uživatele k případným připomínkám a postřehům na toto nové komunikační prostředí,“ upřesnil za IT oddělení FAČR Jiří Helcl.

Na okresy a kraje chce stále více cílit svými projekty také oddělení Grassroots. „Uvědomujeme si důležitost kvalitního fungování fotbalu na krajích a okresech, stejně tak široké členské základny, kde budeme mít dostatek hráčů, o které se budou starat kvalifikovaní trenéři. I proto nyní přicházíme s kroky, jako je rozšíření sportovních středisek mládeže do všech okresů, zavedení nové pozice okresních Grassroots trenérů mládeže, online trenérská licence Grassroots leader nebo licenční systém kvality neprofesionálních klubů,“ konstatoval Grassroots manažer FAČR Michal Blažej.

zdroj: fotbal.cz

 665 total views,  1 views today