Zápis z jednání Komise Rozhodčích a delegátů č. 2

Klikněte ZDE pro stažení PDF verze


OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RAKOVNÍK

Nábřeží  Dr. Beneše  2354, 269 01 Rakovník

KOMISE ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ

 

v Rakovníku dne 25.04.2017

Zápis z jednání KRD č. 2

 

Přítomni: Pavel Franěk, Josef Váňa, Jakub Fejfar, Milan Vyhnanovský a Marek Titlbach

Omluven: David Svoboda

Místo: Na Střelnici

Datum: 25. 4. 2017

 

KRD projednala

 

 1. Řízení utkání okresních soutěží v úvodních jarních kolech
 2. Chování hráčů, funkcionářů a diváků k rozhodčím
  • S ohledem na problémy v některých uplynulých kolech se KRD shodla, že je nutné nesportovní chování aktérů utkání potlačovat již v zárodku a netolerovat jej
 3. Omluvy rozhodčích
  • Rozhodčí nedbají žádosti OÚ KRD, aby zasílali své omluvy emailem do pondělních 12:00. Omlouvají se telefonicky mnohdy i ve středu odpoledne. V některých případech to lze pochopit, nicméně to OÚ znemožňuje zadávat obsazení do IS s dostatečným časovým předstihem, a tak jej zadává nejdříve až ve středu večer, případně ve čtvrtek
 4. Nasazování nového rozhodčího Pavla Bohatého
  • KRD se shodla, že si počíná dobře a věří, že v tomto trendu bude pokračovat i nadále
 5. Účtování cestovného
  • Je nutné snažit se, pokud je to možné, cestovat na utkání jedním vozidlem a ušetřit tak finanční prostředky oddílům. KRD bude zápisy o utkání a cestovné namátkově kontrolovat.
 6. Soupravy rozhodčích Adidas
  • Soupravy si většina rozhodčích již vyzvedla. Rozhodčí by je měly nosit jednotně při cestě na a z utkání.

 

Zapsal: Milan Vyhnanovský

 791 total views,  1 views today