Komuniké z výkonného výboru č. 4 – 10. 04. 2017

Fotbalová asociace České republiky
Okresní fotbalový svaz
Nábřeží Dr. E. Beneše 2354, 269 01 Rakovník
číslo účtu: KB Rakovník 107 – 4575130277/0100
Tel.: 313 512 490
E-mail: ofs.rakovnik@tiscali.cz
Zápis z Výkonného výboru OFS Rakovník č. 4 ze dne 10.04.2017

Přítomni: pp. Franěk, Ing. Horáček, Hrbek, Kraus, Váňa, Titlbach, Zeman a paní Lehárová
Omluven: p. Hamouz
Hosté: —

Výkonný výbor OFS Rakovník na svém zasedání projednal a rozhodl v těchto záležitostech:

Výkonný výbor OFS Rakovník projednal
1. Kontrolu usnesení ze schůze VV OFS Rakovník konané dne 20.3.2017.

2. Prodej osobního automobilu Škoda Fabia Combi SPZ 3SL 7928 Okresní unii sportu Rakovník, z.s. za
12.000,– Kč (včetně pneumatik, lékárny, žárovek, dálniční známky).

3. Smlouva o součinnosti s OUS Rakovník, z.s. byla projednána na pracovní schůzce v pátek 7. dubna 2017
za účasti Ing. Petar Barčot, Ing. Bohumil Skoupý a Irena Lehárová (za OUS Rakovník, z.s.) a Jaroslav Kraus,
Libor Zeman a Josef Váňa (za OFS Rakovník). Návrhy OFS Rakovník přednesené na pracovní schůzce
budou projednány ve Výboru Okresní unie sportu Rakovník, z.s.

4. Informace o přípravě smlouvy za reklamu na webových stránkách OFS Rakovník s firmou CZECH SPORT
TRAVEL s.r.o ve výši 30.000,– Kč, dalších 20.000,– Kč jako nepeněžitá plnění a případné bonusy za účast
členů členských klubů okresu na akci pořádanou firmou CZECH SPORT TRAVEL s.r.o.

5. Informaci z GRASSROOTS konference SKFS.
– úbytek fotbalistů v Evropě – vypracován strategický – 3 úrovně Grassroots kvality v rámci organizace
UEFA – FAČR obdržel stříbro
– strategický plán rozvoje fotbalu do roku 2020 – důraz na ženský a veteránský fotbal (na 40 let)
– vzdělávání trenérů fotbalu, základní vzdělání Grassroot Leader je možné získat od 1.4.2017 online.
Platnost tohoto certifikátu je 3 roky. Získání tohoto certifikátu je podmínkou pro studium vyšších
trenérských licencí. Do budoucna se uvažuje, že v mládežnických soutěžích bude muset působit trenér
s touto licencí. Zároveň představeny instruktážní videa pro trénink mladých fotbalistů – vše obratem
zasláno na členské kluby.
– od 1.8.2017 by měl v každém okrese působit Grassroots trenér, který by měl získávat formou osvěty a
předváděním tréninkových jednotek v základních a mateřských školám nové děti pro fotbal.
– klást důraz na rozvoj ženského fotbalu, členské kluby mohou získat větší dotace na činnost.
– bude zaveden licenční systém pro členské kluby neprofesionálního fotbalu. Členské kluby budou po
vzoru národních svazu do různých úrovní kvality. Do budoucna se počítá, že dle zařazení se bude
odvíjet i výše dotace. V současné době se zpracovávají kritéria hodnocení (počet družstev v soutěžích,
počet členů, mládež, dívky, propagace činnosti klubu na webových stránkách, spolupráce s místními
úřady, školami apod.)

6. Informace o zjišťování počtu dorosteneckých družstev pro soutěžní ročník 2017/2018. Kromě členských
klubů SK Rakovník a TJ TATRAN Rakovník nepředpokládá žádný členský klub se založením
dorosteneckého družstva. Případně se nabízí možnost hrát soutěž s menším počtem hráčů.7. Přípravu RMS 2017/2018 – kritéria „soutěže slušnosti“ pro soutěžní ročník budou zapracovány do RMS
2017/2018.

Výkonný výbor OFS Rakovník schválil
1. Prodej osobního automobilu Škoda Fabia Combi SPZ 3SL 7928 Okresní unii sportu Rakovník, z.s. za
12.000,– Kč (včetně pneumatik, lékárny, žárovek, dálniční známky).
Výkonný výbor OFS Rakovník zvolil (doplnil) člena komise OFS Rakovník
Výkonný výbor OFS Rakovník dle Článku 17, bod 6, odst. j) Stanov OFS Rakovník zvolil (doplnil) člena
komise:
– Komise mládeže – pan Petr Huttr

U S N E S E N Í
1. Informovat Výkonný výbor OFS Rakovník o závěrech jednání Výboru Okresní unie sportu Rakovník. z.s.
ke „Smlouvě o součinnosti“ s Okresní unii sportu Rakovník, z.s.
zodpovídá: paní Irena Lehárová
termín: do 15. května 2017

zapsal: Kraus Jaroslav
ověřil: Zeman Libor

Kraus Jaroslav v.r.
předseda OFS Rakovník

Příští schůze VV OFS Rakovník se koná v pondělí 15. května 2017 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti Okresní unie sportu Rakovník

 701 total views,  2 views today