Zápis z STK č. 26

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RAKOVNÍK
Nábřeží Dr. Beneše 2354, 269 01 Rakovník
Tel.: 313 512 490 E-mail: ofs.rakovnik@tiscali.cz
SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE

Zápis STK OFS Rakovník č. 26
ze dne 4. května 2017
Přítomni: B. Hofrichtrová, R. Hamouz, K. Polívka, J. Winkler, V. Kádár, J. Bechyně, J. Štefan, V. Čebiš, L. Rác
Omluveni: Ing. J. Horáček, M. Tvrz

A – Bere na vědomí B – Schvaluje C – Dohody D – Pořádková pokuta

A – Zpravodaj č. 25

B – II. třída
III. třída
IV. třída
OP starších žáků
OP starších žáků
OP mladších žáků
OP mladších žáků
OP starších přípravek
– schváleno celé 19. kolo
– schváleno celé 17. kolo
– schváleno celé 17. kolo
– schváleno utkání 8. kola 201621CE1A0801 SK Rakovník – Čistá
– schváleno celé 9. kolo
– schváleno utkání 6. kola 201621CF1A0603 SK Rakovník – SKP Rakovník
– schváleno celé 9. kolo
– schváleno celé 15. kolo mimo utkání 201621CG1A1502 FK Kněževes –
SKP Rakovník O – odloženo

C – Na základě oboustranné dohody mezi členskými kluby TJ Sokol Branov a Sokol Sýkořice, z.s. bude utkání 22.
kola III. třídy 201621CA2A2202 So. Branov – So. Sýkořice sehráno v sobotu 03.06.2017 od 13:30 hod. na
hřišti členského klubu TJ Sokol Branov. Bez poplatku.
Na základě oboustranné dohody mezi členskými kluby SK Rakovník, z.s. a FK Hředle, z.s. bude utkání 7. kola
OP mladších žáků 201621CF1A0701 SK Rakovník – FK Hředle sehráno ve čtvrtek 11.05.2017 od 17:00 hod.
na hřišti členského klubu SK Rakovník, z.s.. Bez poplatku.

D – STK OFS Rakovník ukládá pořádkovou pokutu za porušení ustanovení SŘ FAČR § 62/1 ve výši 300,– Kč dle
RMS 2016/2017 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 16, oddílu TJ Sokol
Kroučová, z.s. /IČ 20C0111/ – (potvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva).
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí STK OFS Rakovník se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu
FAČR do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Rakovník. Doručením rozhodnutí se rozumí jeho uveřejnění na
úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.

Příští schůze STK OFS Rakovník se koná ve čtvrtek 11. května 2017 od 15:00 hodin v zasedací
místnosti OUS Rakovník, z.s.

Hamouz Robert v.r.
předseda STK OFS Rakovník

 714 total views,  1 views today