Zápis STK OFS č. 28

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RAKOVNÍK
Nábřeží Dr. Beneše 2354, 269 01 Rakovník
Tel.: 313 512 490 E-mail: ofs.rakovnik@tiscali.cz
SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
Zápis STK OFS Rakovník č. 28 ze dne 18. května 2017
Přítomni: R. Hamouz, K. Polívka, B. Hofrichtrová, J. Winkler, J. Štefan, V. Kádár, Ing. J. Horáček, J. Bechyně, V. Čebiš, L.
Rác, M. Tvrz
Omluveni:
A – Bere na vědomí B – Schvaluje C – Dohody D – Pořádkové pokuty
A – Zpravodaj č. 27
B – II. třída – schváleno celé 21. kolo
III. třída – schváleno celé 19. kolo
IV. třída – schváleno celé 19. kolo
Okr. pohár starších žáků – schváleno celé 6. kolo
OP mladších žáků – schváleno utkání 7. kola
Okr. pohár mladších žáků – schváleno utkání 6. kola 201621CF2A0601 SKP Rakovník – ČL Kolešovice
OP starších přípravek – schváleno utkání 14. kola 201621CG1A1403 FK Kněževes – SKP Rakovník M
OP starších přípravek – schváleno celé 17. kolo mimo utkání 201621CG1A1703 SKP Rakovník S –
FK Kněževes – odloženo
C – Na základě oboustranné dohody mezi členskými kluby SK Lišany, z.s. a SK OLYMPIE RAKOVNÍK, z.s. bude
utkání 26. kola II. třídy 201621CA1A2607 SK Lišany – Ol. Rakovník sehráno v sobotu 17.06.2017 od 13:30
hod. na hřišti členského klubu SK Lišany, z.s.. Bez poplatku.
Na základě oboustranné dohody mezi členskými kluby Tělovýchovná jednota Baník Rynholec z.s. a TJ Sokol
Branov bude utkání 21. kola III. třídy 201621CA2A2106 B. Rynholec – So. Branov sehráno v sobotu 27.05.2017
od 13:30 hod. na hřišti členského klubu Tělovýchovná jednota Baník Rynholec, z.s.. Poplatek 100,– Kč
dle RMS 2016/2017, V. Hospodářské náležitosti, 1. Poplatky, odst. i).
Na základě oboustranné dohody mezi členskými kluby TJ Sokol Janov, z.s. a FK Kněževes, z.s. bude utkání 22.
kola II. třídy 201621CA1A2207 FK Kněževes A – So. Janov sehráno v sobotu 20.05.2017 od 14:00 hod. na
hřišti členského klubu FK Kněževes, z.s.. Poplatek 500,– Kč dle RMS 2016/2017, V. Hospodářské
náležitosti, 1. Poplatky, odst. j).
Na základě oboustranné dohody mezi členskými kluby SK Rakovník, z.s. a Tělovýchovná jednota Čistá, z.s.
bude utkání 7. kola Okr. poháru starších žáků 201621CE2A0703 SK Rakovník – TJ Čistá sehráno ve středu
31.05.2017 od 17:30 hod. na hřišti členského klubu SK Rakovník, z.s.. Poplatek 100,– Kč dle RMS
2016/2017, V. Hospodářské náležitosti, 1. Poplatky, odst. j).
D – STK OFS Rakovník ukládá pořádkovou pokutu za porušení ustanovení SŘ FAČR § 62/1 ve výši 300,– Kč dle
RMS 2016/2017 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 16, oddílu FK Kněževes
A, z.s. /IČ 20C0081/ – (nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva).
STK OFS Rakovník ukládá pořádkovou pokutu za porušení ustanovení SŘ FAČR § 62/1 ve výši 250,– Kč dle
RMS 2016/2017 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 16, oddílu SK Sparta
Řevničov, z.s. /IČ 20C0321/ – (nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva).
STK OFS Rakovník ukládá pořádkovou pokutu za porušení ustanovení SŘ FAČR § 62/1 ve výši 200,– Kč dle
RMS 2016/2017 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 16, oddílu TJ Šanov, z.s.
/IČ 20C0371/ – (nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva).
Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí STK OFS Rakovník se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu
FAČR do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Rakovník. Doručením rozhodnutí se rozumí jeho uveřejnění na
úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.
Příští schůze STK OFS Rakovník se koná ve čtvrtek 25. května 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti OUS Rakovník, z.s.
Hamouz Robert v.r.
předseda STK OFS Rakovník

 825 total views,  1 views today