Zápis z Výkonného výboru OFS Rakovník č. 5

Fotbalová asociace České republiky

Okresní fotbalový svaz

 Nábřeží  Dr.  E. Beneše  2354,   269 01    Rakovník

 číslo účtu:    KB  Rakovník     107 – 4575130277/0100

  Tel.: 313 512 490                                     E-mail: ofs.rakovnik@tiscali.cz

 

Zápis z Výkonného výboru OFS Rakovník č. 5  ze dne 15.05.2017

Přítomni: pp. Franěk, Hamouz Ing. Horáček, Hrbek, Kraus, Váňa, Titlbach, Zeman a paní Lehárová

Omluven:

Hosté: —

Výkonný výbor OFS Rakovník na svém zasedání projednal a rozhodl v těchto záležitostech:

Výkonný výbor OFS Rakovník projednal

 1. Kontrolu usnesení ze schůze VV OFS Rakovník konané dne 10.4.2017.  
 2. Odvolání člena FAČR pana Pavla Barthela proti rozhodnutí DK OFS Rakovník zveřejněném v zápise DK OFS Rakovník č. 21 ze dne 13.4.2017. VV OFS Rakovník po vyslechnutí pana Pavla Barthela rozhodnutí ve věci odvolání odkládá s tím, že do příštího zasedání VV OFS Rakovník budou přizváni hlavní pořadatel utkání 201621CA1A1603 O. Rakovník – ČL Kolešovice A Zdeněk Křováček, R Marek Špidra a AR1 Jiří Kučera.
 3. Účast na VH FAČR dne 2. června 2017 v Praze.
 4. Zrušení smlouvy o výkonu funkce předsedy OFS Rakovník k 31. květnu 2017.
 5. Informaci o odprodeji osobního automobilu Škoda Fabia Combi SPZ 3SL 7928 Okresní unii sportu Rakovník, z.s. dle schválených podmínek.
 6. Smlouva o součinnosti s OUS Rakovník, z.s. byla projednána na další pracovní schůzce ve čtvrtek 4. května 2017 za účasti Ing. Petar Barčot, Ing. Bohumil Skoupý a Irena Lehárová (za OUS Rakovník, z.s.) a Jaroslav Kraus, Libor Zeman a Josef Váňa (za OFS Rakovník).

Výkonný výbor OFS Rakovník předkládá Výboru OUS Rakovník, z.s. uzavřít na rok 2017 dodatek ke „smlouvě o součinnosti“ tak, že bude zaplaceno 249.600,– Kč za celý rok 2017 (polovina částky uzavřené smlouvy o součinnosti).

 1. Informace o jednání s firmou Ondrášovka, a.s. o sponzorském daru pro členské kluby okresu Rakovník – 2 palety „ondrášovky“. 168 balíků této vody bude rozděleno na členské kluby dle přihlášených družstev. Forma předání sponzorského daru členským klubů bude upřesněna do zahájení soutěžního ročníku 2017/2018.
 2. Zavedení „soutěže slušnosti“ v soutěžích II., III. a IV. třídy od sezóny 2017/2018. Odměnou pro družstva, která se umístí na 1. – 3. místě bude dárkový poukaz na odběr sportovního vybavení ve výši 5.000,– Kč, 3.000,– Kč a 2.000,– Kč. Kritéria, udělená ŽK – 1 bod, ČK – 3 body, budou zapracována do RMS 2017/2018. Pořadí družstev bude stanoveno na základě obdržených bodů, od nejnižšího po nejvyšší.
 3. Současnou situaci ve FAČR, pozastavení dotací FAČR, tedy i členským klubům FAČR, od MŠMT.
 4. Nákup cen pro vítěze a finalistu Okresního poháru dospělých a vítěze mistrovských soutěží dospělých v sezóně 2016/2017 s tím, že částka za tyto ceny nesmí přesáhnout 3.000,– Kč.
 5. Účast okresního výběru U-12 na finálovém turnaji v Poděbradech.

Výkonný výbor OFS Rakovník vzal na vědomí

 1. Informaci o odprodeji osobního automobilu Škoda Fabia Combi SPZ 3SL 7928 Okresní unii sportu Rakovník, z.s.
 2. Účast okresního výběru U-12 na finálovém turnaji v Poděbradech.

Výkonný výbor OFS Rakovník schválil

 1. Delegáta na VH FAČR dne 2. června 2017. Za OFS Rakovník se VH FAČR zúčastní PhDr. Libor Zeman.
 2. Zrušení smlouvy o výkonu funkce předsedy OFS Rakovník k 31 květnu 2017.
 3. Zavedení „soutěže slušnosti“ od sezóny 2017/2018 v soutěžích dospělých a její zapracování do RMS 2017/2018.
 4. Nákup cen pro vítěze a finalistu Okresního poháru dospělých a vítěze mistrovských soutěží dospělých v sezóně 2016/2017 s tím, že částka za tyto ceny nesmí přesáhnout 3.000,– Kč..

 

U S N E S E N Í

 1. Informovat Výbor Okresní unie sportu Rakovník. z.s. o závěrech Výkonného výboru OFS Rakovník ke „Smlouvě o součinnosti“ s Okresní unii sportu Rakovník, z.s. na rok 2017.

                                                                                                     zodpovídá: paní Irena Lehárová

                                                                                                     termín: do 16. května 2017

 1. Provést veškeré úkony týkající se zrušení smlouvy o výkonu funkce předsedy OFS Rakovník k 31. květnu 2017.

                                                                                                     zodpovídá: paní Irena Lehárová

                                                                                                     termín: do 31. května 2017

 1. Zakoupit ceny pro vítěze a finalistu Okresního poháru dospělých a vítěze mistrovských soutěží dospělých v sezóně 2016/2017.

                                                                                                     zodpovídá: pan Jaroslav Kraus

                                                                                                     termín: do 24. května 2017

zapsal:  Kraus Jaroslav

 

ověřil: Zeman Libor

 

                                                                        Kraus Jaroslav  v.r.

                                                                   předseda OFS Rakovník

 

 

Příští schůze VV OFS Rakovník se koná v pondělí 5. června 2017 od 17:00 hod.

v zasedací místnosti Okresní unie sportu Rakovník

 

 

 

 

 

 941 total views,  1 views today