Zápis z STK OFS č. 29

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RAKOVNÍK
Nábřeží Dr. Beneše 2354, 269 01 Rakovník
Tel.: 313 512 490 E-mail: ofs.rakovnik@tiscali.cz
SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
Zápis STK OFS Rakovník č. 29
ze dne 25. května 2017
Přítomni: R. Hamouz, K. Polívka, B. Hofrichtrová, J. Winkler, J. Štefan, V. Kádár, J. Bechyně, V. Čebiš, L. Rác, M. Tvrz
Omluveni: Ing. J. Horáček,

A – Bere na vědomí B – Schvaluje C – Dohoda D – Pořádkové pokuty E – FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ, z.s.

A – Zpravodaj č. 28

B – Okresní pohár dospělých – schváleno 2. finálové utkání FC PO Olešná – FK Kněževes A 0:5
vítězem Okresního poháru dospělých se stalo družstvo FK Kněževes A
II. třída
– schváleno celé 22. kolo
III. třída
– schváleno celé 20. kolo
IV. třída
– schváleno celé 20. kolo
Okr. pohár starších žáků – schváleno celé 7. kolo mimo utkání 201621CE2A0703 SK Rakovník B – TJ
Čistá – odloženo
Okr. pohár mladších žáků – schváleno utkání 6. kola 201621CF2A0602 SK Rakovník – SK Lány
Okr. pohár mladších žáků – schváleno celé 7. kolo
OP starších přípravek
– schváleno celé 18. kolo

C – Na základě oboustranné dohody mezi členskými kluby FC Jesenice a FC 05 Zavidov, z.s. bude utkání 26. kola II.
třídy 201621CA1A2601 FC 05 Zavidov B – FC Jesenice A sehráno v pátek 16.06.2017 od 17:30 hod. na hřišti
členského klubu FC 05 Zavidov, z.s.. Bez poplatku.

D – STK OFS Rakovník ukládá pořádkovou pokutu za porušení ustanovení SŘ FAČR § 62/1 ve výši 300,– Kč dle
RMS 2016/2017 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 16, členskému klubu
Sportovní klub Lány, spolek /IČ 20C0121/ – (nepotvrzení zápisu o utkání 201621CA1A2201 vedoucím družstva).

STK OFS Rakovník ukládá pořádkovou pokutu za porušení ustanovení SŘ FAČR § 62/1 ve výši 300,– Kč dle
RMS 2016/2017 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 16, členskému klubu FC
PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ, z.s. /IČ 20C0401/ – (nepotvrzení zápisu o utkání 201621CA1A2205 vedoucím družstva).

STK OFS Rakovník ukládá pořádkovou pokutu za porušení ustanovení SŘ FAČR § 62/1 ve výši 300,– Kč dle
RMS 2016/2017 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 16, členskému klubu TJ
Český lev Kolešovice, z.s. /IČ 20C0091/ – (nepotvrzení zápisu o utkání 201621CA1A2202 vedoucím družstva).

STK OFS Rakovník ukládá pořádkovou pokutu za porušení ustanovení SŘ FAČR § 62/1 ve výši 300,– Kč dle
RMS 2016/2017 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 16, členskému klubu TJ
Sokol Kroučová, z.s. /IČ 20C0111/ – (nepotvrzení zápisu o utkání 201621CA1A2202 vedoucím družstva).

E – STK OFS Rakovník upozorňuje členský klub FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ, z.s. na zdůvodnění čerpání čekací
doby v utkání 201621CZ4A0202 dle § 49, odst. 6 SŘ FAČR (utkání Okr. pohár dospělých).

Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí STK OFS Rakovník se může účastník řízení odvolat dle §25 Procesního řádu
FAČR do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí k VV OFS Rakovník. Doručením rozhodnutí se rozumí jeho uveřejnění na
úřední desce FAČR dle §8 Procesního řádu FAČR.

Příští schůze STK OFS Rakovník se koná ve čtvrtek 1. června 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti
OUS Rakovník, z.s.

Hamouz Robert v.r.
předseda STK OFS Rakovník

 947 total views,  3 views today