Komuniké z Výkonného výboru OFS RAkovník č. 6

Komuniké ze zasedání OFS Rakovník č. 6 ze dne 05.06.2017
Přítomni: pp. Franěk, Hamouz Ing. Horáček, Hrbek, Kraus, Váňa, Titlbach, Zeman a paní Lehárová
Omluven: —
Hosté: —
Výkonný výbor OFS Rakovník na svém zasedání projednal a rozhodl v těchto záležitostech:

Výkonný výbor OFS Rakovník projednal
1. Kontrolu usnesení ze schůze VV OFS Rakovník konané dne 5.5.2017. Usnesení VV OFS Rakovník v bodech
2) a 3) splněny. Bod 1) bude na programu zasedání VV OFS.
2. Na základě článku 17, odst. k) Stanov OFS Rakovník odvolání člena FAČR pana Pavla Barthela proti
rozhodnutí DK OFS Rakovník čj. 079/16-17 zveřejněném v zápise DK OFS Rakovník č. 21 ze dne 13.4.2017.
K projednání odvolání se dostavil s pozvaných pan Pavel Barthel, omluvu a vyjádření zaslal hlavní
pořadatel utkání 201621CA1A1603 O. Rakovník – ČL Kolešovice A pan Zdeněk Křováček. Nedostavil se R
utkání pan Marek Špidra a AR1 pan Jiří Kučera.
Výkonný výbor OFS Rakovník ve věci odvolání pana Pavla Barthela, proti rozhodnutí DK OFS Rakovník ze
dne 13.4.2017, č.j. 079/16-17 rozhodl tak, že zrušil výrok o udělení peněžité pokuty a znovu rozhodl tak,
že uložil trest peněžité pokuty ve výši 5.000,– Kč.
3. Smlouvu o součinnosti s OUS Rakovník, z.s., Výbor OUS Rakovník, z.s. chápe těžkou situaci OFS Rakovník,
z.s., ale nemůže přistoupit na návrh OFS Rakovník a vyzývá VV OFS Rakovník k dalšímu jednání. Paní
Lehárová navrhla na II. pololetí částku nejméně 100.000,– Kč. Výkonný výbor OFS Rakovník navrhuje
dodatek smlouvy o součinnosti s tím, že na II. pololetí navrhuje částku 50.000,–, tzn. za kalendářní rok
2017 částku 299.600,– Kč. V případě, že OUS Rakovník, z.s. na návrh tohoto dodatku nepřistoupí, bude
smlouva o součinnosti ze strany OFS Rakovník vypovězena.
4. Dodržování ustanovení RMS 2016/2017, V. Hospodářské náležitosti, odbornými komisemi svazu.
5. Činnost Komise mládeže OFS Rakovník. K projednání činnosti ve II. pololetí 2017 by se měla být svolána
do 30.6.2017 schůze této komise.
6. Nákup cen dle RMS 2016/2017, článek 20, pro vítěze mistrovských a pohárových soutěží mládeže
v sezóně 2016/2017 s tím, že částka za tyto ceny nesmí přesáhnout 6.000,– Kč.

Výkonný výbor OFS Rakovník vzal na vědomí
1. Dodržování ustanovení RMS 2016/2017, V. Hospodářské náležitosti, odbornými komisemi svazu.
2. Činnost Komise mládeže OFS Rakovník.
Výkonný výbor OFS Rakovník schválil
1. Rozhodnutí ve věci odvolání pana Pavla Barthela proti rozhodnutí DK OFS Rakovník čj. 079/16-17
zveřejněném v zápise DK OFS Rakovník č. 21 ze dne 13.4.2017.
2. Schvaluje návrh dodatku smlouvy o součinnosti s OUS Rakovník, z.s. na kalendářní rok 2017 v celkové
částce 299.600,– Kč. V případě, že OUS Rakovník, z.s. na návrh tohoto dodatku nepřistoupí, bude
smlouva o součinnosti ze strany OFS Rakovník vypovězena.3. Nákup cen dle RMS 2016/2017, článek 20, pro vítěze mistrovských a pohárových soutěží mládeže v
sezóně 2016/2017 s tím, že částka za tyto ceny nesmí přesáhnout 6.000,– Kč.
zapsal: Kraus Jaroslav

 875 total views,  2 views today