Proběhl letní seminář rozhodčích SR 2017/2018

V pátek 18. srpna 2017 proběhl další ze seminářů rozhodčích pořádaných KRD OFS Rakovník. Program byl rozložen do 2 hodin s začátkem v 18:00. Po tom, co předseda KRD Pavel Franěk zahájil seminář, si vzal slovo lektor pravidel FAČR pan Michal Kapoun a svým odborným výkladem vysvětlil přítomným rozhodčím změny v pravidlech fotbalu FAČR, kterých je opět poměrně mnoho. Dalším bodem na programu byl videotest, který vedl sám zkušený ligový rozhodčí Pavel Franěk, přičemž rozhodčí měli za úkol popsat přestupek tak, jak by ho popsali do zápisu o utkání v případě udělení červené karty nebo druhé žluté karty. Tímto testem všichni přítomní prošli. Dále si vzal slovo OÚ KRD Milan Vyhnanovský ohledně systému omluv. Seminář uzavřela diskuze.

Současně bychom rádi upozornili, že počet rozhodčích aktivních na OFS Rakovník je kritický a mnohdy tak nebude možné obsadit utkání ani podle představ našich, ani oddílů. Každý zájemce o funkci rozhodčího je vítán a může kontaktovat buď předsedu KRD Pavla Fraňka (franek.pavel@centrum.cz) nebo člena a OÚ KRD Milana Vyhnanovského (vyhnanovskymilan@email.cz) a po počátečním proškolení si může tuto roli minimálně vyzkoušet a v lepším případě v ní i pokračovat. Začít mohou i současní hráči – v hrací dny budou automaticky omluveni. Těšíme se na nové zájemce.

KRD OFS Rakovník

 672 total views,  1 views today