Významné změny na OFS Rakovník

 

Vážení sportovní přátelé,

od 1. 9. 2017 nastává několik velkých změn ve fungování a provozu OFS Rakovník, o kterých bychom všechny rádi informovali.

  1. Sídlo OFS Rakovník se přesouvá z nábřeží Dr. Beneše na Husovo náměstí 128, kde od dnešního dne bude mít kancelář sekretář svazu a budou zde probíhat i zasedání výkonného výboru a odborných komisí. Prostory se nacházejí ve 2. patře nad obchodem s oděvy Fórum, vchod do budovy je z průjezdu. Následující týden bude provoz v prostorách omezen kvůli malování a stěhování nábytku a dalšího majetku OFS.
  2. Do funkce sekretáře svazu byl VV OFS jmenován Milan Vyhnanovský. Jelikož stávající email OFS (ofs.rakovnik@tiscali.cz) si stávající sekretář svazu p. Jaroslav Kraus chce ponechat pro soukromé a jiné pracovní účely, bude od dnešního dne k účelům sekretariátu využíván tento email: sekretar@ofsrakovnik.cz . Na sekretariátu zatím není zajištěna pevná linka ani jiné telefonní spojení, a tak v nutných případech je možné sekretáře kontaktovat na soukromý tel. 723 450 562 . Při běžných záležitostech emailem. Pro osobní návštěvu sekretariátu budou vyhrazeny úřední hodiny, předpokládá se středa a čtvrtek – bude upřesněno.
  3. Do funkce ekonomické pracovnice OFS byla VV OFS jmenována paní Hana Kaválková.
  4. Na posledním zasedání VV OFS byl do funkce předsedy Sportovně-technické komise OFS jmenován p. Marek Titlbach – seznam členů této komise je v příslušné rubrice na těchto stránkách. Zároveň p. Titlbach opustil místo člena v Komisi rozhodčích a delegátů.

Těšíme se na spolupráci

OFS Rakovník

 

 1,185 total views,  1 views today