Upozornění pro oddíly a rozhodčí OFS Rakovník

Po navštívení několika utkání členy odborných komisí v uplynulých 2 soutěžních kolech a kontrole zápisů o utkání, si STK a KRD OFS Rakovník dovoluje upozornit oddíly a rozhodčí OFS na několik ustanovení RMS a PF, které v mnoha případech nejsou dodržovány.

 

1) Na všech soutěžních utkáních dospělých musí být přítomni 3 pořadatelé – hlavní pořadatel, označený oranžovou vestou a uvedený v zápise o utkání v IS; další 2 pořadatelé v zelených/žlutých vestách. Tyto vesty by měl mít každý z oddílů OFS.

2) Dále musí být k dispozici nosítka a střídací tabule. Při střídání jsou funkcionáři družstev povinni střídací tabuli použít, případně ji může obsluhovat pověřený a vestou označený pořadatel.

 

3) Stále platí přísný zákaz prodeje nápojů ve skleněných obalech.

 

4) Zápis o utkání – vedoucí družstev jsou si před potvrzením ZoU po utkání povinni zkontrolovat údaje v něm uvedené a v případě neshody se skutečností se za přítomnosti vedoucího soupeřova družstva dohodnout s rozhodčím na jejich úpravě – týká se dosažených branek, střídání…nikoliv popisu disciplinárních provinění.

 

KRD nařizuje všem rozhodčím, aby jakékoli nedostatky ve výše uvedených ustanoveních RMS zaznamenali do ZoU. Pokud tyto nedostatky úmyslně zamlčí, vystavují se riziku omezení delegace, v opakovaných případech finanční pokutě. Dále KRD apeluje na všechny rozhodčí, aby údaje, které do ZoU zadávají, raději 2x po sobě zkontrolovali před tím, než si zápis nechají potvrdit vedoucími družstev.

OFS Rakovník děkuje zejména těm oddílům, které tato ustanovení dodržují, ale také těm, co na jejich dodržování zapracují.

 

Milan Vyhnanovský, sekretář OFS Rakovník

 868 total views,  1 views today