Zápis STK  č. 5/2017-2018 

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RAKOVNÍK

Husovo náměstí 128, 269 01 Rakovník tel.: 723450562 E-mail: sekretar@ofsrakovnik.cz

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE

 

ZÁPIS  č. 5/2017-2018     ze dne 7. září 2017

 1. STK schválila

  a) 2. kolo II. třídy
  b) 2. kolo III. třídy
  c) 2. kolo IV. třídy
  d) 2. kolo OP mladších žáků kromě utkání Slabce – So. Nové Strašecí a FK Kněževes – SK Rakovník B

 2. STK rozhodla

  a) Utkání kola III. třídy č. 201721CA2A0204 Baník Lubná – TJ Šanov

  * STK OFS uděluje oddílu TJ Šanov pokutu 250,- dle RMS 2017/2018 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 16 za porušení ustanovení SŘ FAČR §61/2 – nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstvab) Utkání kola IV. třídy č. 201721CA3A0204 TJ Roztoky B – SK Mšecké Žehrovice

  * STK OFS uděluje oddílu SK Mšecké Žehrovice pokutu 500,- dle RMS 2017/2018 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 9 za porušení ustanovení SŘ FAČR §47 – neoprávněné čerpání čekací doby.

  c) Utkání kola III. třídy mezi Sokolem Pustověty a Sokolem Sýkořice

  * Utkání bude na žádost oddílu Sokol Pustověty sehráno v neděli 10. 9. 2017 od 13:30 na hřišti Sokola Pustověty. Poplatek 500,- dle RMS 2017/2018 Příloha V. – Hospodářské náležitosti bod 1 – Poplatky, bod j) – projednání žádosti o změně termínu utkání v době kratší než 10 dnů.

  d) Utkání kola II. třídy mezi FC Jesenice a SK Lišany

  * Utkání bude na žádost oddílu FC Jesenice sehráno v sobotu 9. 9. 2017 od 14:00 na hřišti FC Jesenice. Poplatek 500,- dle RMS 2017/2018 Příloha V. – Hospodářské náležitosti bod 1 – Poplatky, bod j) – projednání žádosti o změně termínu utkání v době kratší než 10 dnů.

  e) Utkání kola II. třídy mezi Ohnivcem Městečko a FC PO Olešná

  * Utkání bude na žádost oddílu Ohnivec Městečko sehráno ve stejný termín, ale na hřišti FC PO Olešná. V souvislosti s tím bude utkání mezi těmito oddíly v jarní části soutěže sehráno na hřišti Ohnivce Městečko. Bez poplatku.

  f) Rozlosování kola Okresního poháru mužů – 28. 9. 2017, čas bude upřesněn.

  * FK Kněževes – TJ Roztoky

  * SK Lišany – Baník Lubná

   

 3. STK projednala

  a) Žádost Sokola Pustověty o změnu hracího dne domácích utkání ze soboty 13:30 na neděli 13:30.

 • Jelikož soutěž již byla rozlosována a rozehrána, je ke změně termínů utkání zapotřebí souhlasu soupeře. STK OFS tak tímto doporučuje oddílu Sokol Pustověty, aby zkontaktoval všechny soupeře, se kterými se má utkat, dohodl se s nimi a následně zadal žádosti o změnu termínů utkání do IS ke každému svému domácímu utkání. Druhý oddíl tuto žádost schválí a následně ji schválí STK OFS Rakovník, která k těmto termínům utkání nemá jinak žádných výtek. Změna termínu domácích utkání pro jarní část sezony bude možná jednotně prostřednictvím STK OFS po skončení podzimní části soutěže.

 

Marek Titlbach, Předseda STK OFS Rakovník

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

 

ROZHODNUTÍ

Sp. zn.: SR2017143102

 

 

Sportovně technická komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0371 ­ TJ Šanov, z.s.
Soutěž: 201721CA2A ­ III. třída
Zápas: B. Lubná ­ TJ Šanov ,201721CA2A0204

ROZHODLA TAKTO:

 

STK OFS uděluje oddílu TJ Šanov pokutu 250,­ dle RMS 2017/2018 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 16 za porušení ustanovení SŘ FAČR §61/2 – nepotvrzení zápisu o utkání vedoucím družstva

 

UDĚLENÉ TRESTY:

 

Pokuta STK: 250,-

 

ODŮVODNĚNÍ:

 

Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 24 odst. 2 Procesního řádu nevyhotovuje.

 

POUČENÍ:

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §23 odst. 3 Procesního řádu.

 

Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. § 25 odst. 5 Procesního řádu.

 

Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 24 odst. 2 Procesního řádu.

 

 

 

Zapsáno dne: 07.09.2017

 

FOTBALOVÁ

 

ASOCIACE ČESKÉ

 

REPUBLIKY

 

ROZHODNUTÍ

Sp. zn.: SR2017143107

 

 

Sportovně technická komise ­ Rakovník
VE VĚCI:
Klub: 20C0521 ­ SK Mšecké Žehrovice
Soutěž: 201721CA3A ­ IV. třída
Zápas: TJ Roztoky B ­ SK Mš. Žehrovice ,201721CA3A0204

ROZHODLA TAKTO:

 

STK OFS uděluje oddílu SK Mšecké Žehrovice pokutu 500,­ dle RMS 2017/2018 Příloha V. – Hospodářské náležitosti, bod 2 – Peněžité pokuty, odstavec 9 za porušení ustanovení SŘ FAČR §47 – neoprávněné čerpání čekací doby.

 

UDĚLENÉ TRESTY:

 

Pokuta STK: 500,-

 

ODŮVODNĚNÍ:

 

Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 24 odst. 2 Procesního řádu nevyhotovuje.

 

POUČENÍ:

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §23 odst. 3 Procesního řádu.

 

Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. § 25 odst. 5 Procesního řádu.

 

Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 24 odst. 2 Procesního řádu.

 

 

 

Zapsáno dne: 07.09.2017

 773 total views,  1 views today