Upozornění pro oddíly – změny termínů utkání

Dobrý den,

chtěl bych jménem předsedy STK OFS Rakovník Marka Titlbacha všechny oddíly informovat o postupu při změně termínu utkání.

DOSPĚLÍ

Změnu termínu je nutné zadat do IS nejlépe alespoň s dostatečným předstihem před původním termínem utkání a nejpozději ve středu v týdnu před původním termínem utkání a nechat ji schválit soupeřem (předem kontaktovat sekretáře soupeře). Následně ji projedná STK OFS Rakovník. V případě pozdější žádosti (mimořádné důvody) ji nejprve konzultovat se soupeřem a následně se mnou jako sekretářem svazu. V případě zadání žádosti později než 17 dní před začátkem utkání ukládá STK poplatek dle RMS a v případě zadání méně než 10 dní se tento poplatek zvyšuje.

MLÁDEŽ

Platí stejné podmínky jako u dospělých s tím, že žádosti o změnu termínu 2 dny a méně před termínem utkání okamžitě oznamte mně. U mládeže bude STK tolerantnější s ohledem na to, že nejdůležitější je, aby si děti zahrály. Nic se však nemění na tom, že je nutné žádosti o změnu zadávat do IS – STK OFS Rakovník potřebuje mít jistotu o souhlasu soupeře, a to je nejlépe ověřitelné právě přes IS FAČR.

Milan Vyhnanovský, sekretář OFS Rakovník

 938 total views,  1 views today