Zahájení disciplinárního řízení ze dne 11.9. 2017

  OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ RAKOVNÍK

  Husovo náměstí 128, 269 01 Rakovník

tel.: 603201968,  e-mail: iduchon@quick.cz

  DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

 

v Rakovníku dne 11.9.2017

 

Zahájení disciplinárního řízení č. 03-2017/2018

 

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení s členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:

Martin Kokšál          (Olympie Rakovník)             ID 69110500   ČK    č. utkání 201721CA1A0306

Jiří Hadrava             (Ohnivec Městečko)             ID 78050583   ČK    č. utkání 201721CA1A0306

Valdemar Vilím       (Sokol Branov)                      ID 70100042   ČK    č. utkání 201721CA2A0305

 

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

 

 

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník