Zápis ze zasedání DK ze dne 14.9. 2017

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: iduchon@quick.cz

Zápis z jednání DK č. 3 ze dne 14.9. 2017 SR 2017/2018

 

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

15/17-18    201721CA1A0306 Olympie Rakovník : Ohnivec Městečko

                   Martin Kokšál – ID 69110500 (Olympie Rakovník)

                   rozhodnutí DK: 2 SU ZČ od 11.9. 2017, § 42/1 DŘ FAČR, poplatek 150,– Kč

16/17-18    201721CA1A0306 Olympie Rakovník : Ohnivec Městečko

                   Jiří Hadrava – ID 78050583 (Ohnivec Městečko)

                   rozhodnutí DK: 1 SU ZČ od 11.9. 2017, § 46/1 DŘ FAČR, poplatek 150,– Kč

17/17-18    201721CA2A0305 Sokol Branov : TJ Čistá

                   Valdemar Vilím – ID 70100042 (Sokol Branov)

                   rozhodnutí DK: 1 SU ZČ od 11.9. 2017, § 46/1 DŘ FAČR, poplatek 150,– Kč

 

 

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode dne doručení (zveřejnění na úřední desce) tohoto rozhodnutí.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

 

foto: David Svoboda