Informace o zrušení dotačního Programu IV. – údržba a provoz sportovních zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informuje o zrušení dotačního Programu IV. – údržba a provoz sportovních zařízení vyhlášený MŠMT v rámci Dotačních neinvestičních programů státní podpory pro spolky na období 2017 – 2019. 

Co znamená taková informace pro české fotbalové prostředí? Fotbalová asociace České republiky přijala od celkem 468 subjektů (klubů) žádosti v úhrnné částce předpokládaných nákladů 164,4 milionu korun, z čehož měl činit dotační podíl od MŠMT 98,2 milionu korun.

Žádný ze subjektů však po rozhodnutí MŠMT na dotační prostředky ze zrušeného Programu IV. nyní nedosáhne a výše zmíněné subjekty (kluby) musí finanční příspěvky na svůj běžný provoz sportovního zázemí hledat v jiné formě.

MŠMT své rozhodnutí zrušit dotační program IV. odůvodňuje v souvislosti se zjištěním zásadních rozporů již v samotném vyhlášení tohoto programu ze dne 1. listopadu 2016, které dle ministerstva brání provedení transparentního výpočtu dotace.

„Protože ani požadavek rovného přístupu ke všem žadatelům o dotaci nemohl být v tomto programu naplněn, nezbývá MŠMT než uvedený dotační program zrušit a nenárokové dotace za této situace a na základě vadného vyhlášení nerozdělit. MŠMT upozorňuje na povinnost postupu s péčí řádného hospodáře a takové počínání, aby nedošlo k nehospodárnému či neoprávněnému vynaložení finančních prostředků ze státního rozpočtu a zároveň respektování a dodržení pravidel transparentnosti a rovného přístupu,“ uvádí MŠMT v prohlášení.

MŠMT zároveň dodává, že zrušením programu postupuje v souladu s veřejným zájmem na transparentním a nediskriminačním poskytováním dotací ze státního rozpočtu.

„V případě, že by dotační program nebyl zrušen, nemohlo by MŠMT garantovat rovnou ochranu práv a rovné zacházení se všemi žadateli, ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Žadatelé o dotace nemají na jejich poskytnutí právní nárok, ovšem mají právo na řádný proces s tím související. Povinností poskytovatelů dotací je tedy zejména zajištění řádného procesu, přičemž s ohledem na rozpornost podmínek uvedeného dotačního programu nemůže MŠMT tento požadavek splnit,“ stojí dále v prohlášení podepsaném ministrem Stanislavem Štechem.

fotbal.cz

 681 total views,  2 views today