DŮLEŽITÉ: INFORMACE PRO KLUBY K ČERPÁNÍ DOTACÍ!

Žádáme všechny kluby, aby se ve vlastním zájmu seznámily s dalšími informacemi ohledně čerpání dotací!

1) FAČR připravuje vyúčtovací formuláře finanční podpory FAČR 2017 – od 10. 10. 2017 by měly být k dispozici v IS FAČR
2) K tomu, jak proběhne vyúčtování se bude konat seminář, kterého se za OFS Rakovník zúčastním pravděpodobně já a případně i členové VV OFS Rakovník, takže poté předám další informace
3) Kluby musí požádat o podporu do 10. 10. 2017. Po tomto datu jim zaniká nárok na tuto finanční podporu a VV FAČR rozhodne o využití této podpory jiným způsobem
– v souvislosti s tímto bodem žádám všechny oddíly, aby co nejdříve v IS o dotaci zažádaly!
4) MŠMT vyhlásilo program IV (subjekty žádají přímo MŠMT), žádat však může pouze subjekt vlastnící sportovní zařízení viz text níže

Nové vyhlášení upraveného programu reflektuje nutnost zajistit financování provozu a údržby sportovních zařízení ve vlastnictví spolků.

Finanční podpora související přímo s udržováním a provozováním sportovních zařízení ve vlastnictví oprávněného žadatele.

Žádost musí být odevzdána v listinné formě na podatelnu MŠMT nebo doručena poštou na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812, nejpozději do 16. října 2017. Pokud je písemná forma žádosti zasílána poštou, musí být na poštovním razítku uvedeno nejpozději datum 16. 10. 2017.

Žádost se podává na formuláři vygenerovaném v systému IS-SPORT, který bude pro žadatele přístupný od středy 4. 10. 2017 na adrese http://is-sport.msmt.cz.

 626 total views,  1 views today