Zápis z mimořádného jednání DK ze dne 12.10. 2017

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968              e-mail: iduchon@quick.cz

Zápis z mimořádného jednání DK č. 7A ze dne 12.10. 2017 SR 2017/2018

44/17-18   Zdeněk Špimr – ID 80030234 (SK Olympie Rakovník)   žádost hráče o podmínečné odložení zbytku trestu – DK žádosti vyhověla dle §39 DŘ, zbývající trest 1 SU je podmínečně odložen do 2.4. 2018, činnost uvolněna dnem 12.10. 2017, poplatek 150,– Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode dne doručení (zveřejnění na úřední desce) tohoto rozhodnutí.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda