Zápis ze zasedání DK ze dne 12.10. 2017

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968              e-mail: iduchon@quick.cz

Zápis z jednání DK č. 7 ze dne 12.10. 2017 SR 2017/2018

40/17-18 201721CA1A0707 FC FC PO Olešná : Ohnivec Městečko

                   Zdeněk Fratina – ID 83060925 (Ohnivec Městečko)

                   rozhodnutí DK: 1 SU ZČ od 12.10. 2017, § 46/1 DŘ FAČR, poplatek 150,– Kč

41/17-18 201721CA2A0704 Sokol Pustověty : SK Oráčov

                   Josef Mayer – ID 75100066 (SK Oráčov)

                   rozhodnutí DK: 2 SU ZČ od 12.10. 2017, § 42/1 DŘ FAČR, poplatek 150,– Kč

42/17-18 201721CA2A0704 Sokol Pustověty : SK Oráčov

                   Jaroslav Herčík – ID 76081167 (SK Oráčov)

                   rozhodnutí DK: 4 SU ZČ od 12.10. 2017, § 45/1 DŘ FAČR, poplatek 150,– Kč

43/17-18   Jakub Procházka – ID 94010261 (FC PO Olešná)   žádost hráče o podmínečné odložení zbytku trestu – DK žádosti vyhověla dle §39 DŘ, zbývající trest 1 SU je podmínečně odložen do 2.4. 2018, činnost uvolněna dnem 12.10. 2017, poplatek 150,– Kč

Opakované napomínání hráčů, 4 ŽK v soutěžním ročníku 2017/2018

Filip Milfait ID 96071175  TJ Baník Rynholec pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl. 5, odst. 2

Martin Kameník ID 87061309     TJ Sokol Pustověty pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl. 5, odst. 2

Jan Urbanovič ID 91030812 Sparta Řevničov pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl. 5, odst. 2

Karel Konopásek ID 93101643 TJ Sokol Branov pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl. 5, odst. 2

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS do sedmi dnů ode dne doručení (zveřejnění na úřední desce) tohoto rozhodnutí.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda