Zahájení disciplinárního řízení ze dne 6.11. 2017

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: iduchon@quick.cz

Zahájení disciplinárního řízení č. 11 ze dne 6.11.2017 SR 2017/2018

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:

Roman Stárek                   TJ Čistá                                 ID 75011525        ČK     č. utkání       201721CA2A1104

Dušan Stárek                     TJ Čistá                                ID 77040833        ČK                          201721CA2A1104

Disciplinární komise předvolává na své zasedání konané dne 9.11. 2017 v 17:30 v sídle OFS na Husově náměstí 128 v Rakovníku hráče Dušana Stárka ID 77040833 a rozhodčího Miroslava Trešla ID 75061280.

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

 Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto : Jiří Duchoň