Zápis z jednání DK ze dne 9.11. 2017

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968         e-mail: iduchon@quick.cz

Zápis č. 11 ze dne 9.11. 2017 SR 2017/2018

 

63/17-18, utkání č. 201721CA2A1104 TJ Čistá : TJ Roztoky A

Roman Stárek – ID75011525, TJ Čistá

Rozhodnutí DK: 1 SU ZČ od 9.11. 2017, § 46/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

64/17-18, utkání č. 201721CA2A1104 TJ Čistá : TJ Roztoky A

Dušan Stárek – ID77040833, TJ Čistá

Rozhodnutí DK: zákaz činnosti do 30.6. 2018 a pokuta 5.000,- Kč; § 42/1, § 48/2, § 45/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

65/17-18 Vít Fiala – ID91051446, FC Jesenice A, žádost hráče o podmínečné odložení zbytku trestu – DK žádosti vyhověla dle § 39 DŘ, zbývající trest 1 SU je podmínečně odložen do 30.4. 2018, činnost uvolněna dnem 9.11. 2017, poplatek 150 ,- Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda