Zahájení disciplinárního řízení ze dne 20.11. 2017

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: iduchon@quick.cz

Zahájení disciplinárního řízení č. 13 ze dne 20.11.2017 SR 2017/2018

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:

Jiří Chládek, SK Ohnivec Městečko, ID 80080212, ČK , č. utkání 201721CA1A1304

Martin Tichý, TJ Sokol Kroučová, ID 88050625, ČK, č. utkání 201721CA1A1303

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

 Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda