Zasedání VV OFS Rakovník č. 13 dne 26. 2. 2018

VÝKONNÝ VÝBOR

tel.: 777 855 423        E-mail: l.zeman@seznam.cz

Zápis č. 13 ze dne 26. 2. 2018 SR 2017/2018

 

 

Přitomni:              Zeman, Franěk, Hrbek, Titlbach, Lehárová, Horáček

Omluven:             Hamouz, Váňa

Hosté:                  Kaválková, Vyhnanovský, Duchoň

 

 • Termínová listina jaro 2018
  • Schválena dle návrhu STK OFS Rakovník
 • Seminář rozhodčích OFS Rakovník
  • Informace předsedy KRD Pavla Fraňka – seminář rozhodčích proběhne v pátek 16. 3. 2018 od 17:00 v penzionu Šéba. Kromě rozhodčích a delegátů byli pozváni i zástupci klubů.
 • Schůze komise mládeže v Praze
  • zúčastnil se Ing. Jaroslav Horáček
  • 4. 2018 proběhne základní kolo meziokresní soutěže U11 a U12 v Berouně, hřiště Na Máchovně
  • Krajské finále U12 se bude konat 25. 4. 2018 v Poděbradech
  • Krajské finále U11 se bude konat 30. 5. 2018, místo bude upřesněno
  • Finále MOS ČR U12 pásmo západ se bude konat 23. – 24. 5. 2018 v Praze
  • do 20. 5. je nutné zjistit zájem zástupců z řad klubů o krajské finále starších přípravek U11, koná se 24. 6. 2018; do stejného datumu nutno zjistit zájem zástupců z řad klubů pro kategorii U9, termín krajského finále 23. 6. 2018
  • Informace o plánovaném vytvoření spádového střediska mládeže kategorie C na okrese Rakovník
  • Informace o trenérském vzdělávání
  • Informace o projektu Škola v pohybu pro 1. stupeň ZŠ, kdy trenéři FAČR vedou hodiny tělocviku netradiční formou a to nejen fotbalovou
 • Míče pro kluby
  • Zajištěny míče Puma, vel. 4 a 5
  • Schváleno rozdělení mezi kluby dle mládežnických mužstev – distribuci mezi kluby zajistí pp. Titlbach a Vyhnanovský
 • Memoriál Leo Urbana
  • Informace pp. Titlbacha a Vyhnanovského o bezproblémovém průběhu tohoto tradičního turnaje
  • Informace o konečných výsledcích
 • Mládežnické turnaje 4. 3. 2018
  • K přípravě turnajů pověřeni pp. Vyhnanovský, Titlbach, Fejfar
 • Koupě nového notebooku k účetnictví + office
  • Schválena koupě notebooku v hodnotě 10-13 tis. Kč pro účely vedení účetnictví a administrativu – vybere a zajistí p. Vyhnanovský, p. Zeman a pí. Kaválková
  • Schválena koupě kancelářského balíku MS Office – zajistí p. Vyhnanovský ve spolupráci s pí. Lehárovou

 

 

 • „Vykoupení“ po 2. ŽK + ČK
  • Návrh předsedy disciplinární komise p. Ing. Iva Duchoně na zavedení možnosti „vykoupení se“ v soutěžích dospělých po obdržení 2. ŽK + ČK. Vykoupit se by bylo možné v případě, že by se po obdržení 2. ŽK a ČK hráč nedopustil žádných dalších přestupků a hrozil by mu tak trest max. 1 SU. Vykoupení by nebylo automatické – klub odešle prohlášení na email DK, v kopii na sekretáře. DK v případě, že se hráč nedopustil žádného závažnějšího přestupku, žádný nepodmíněný trest neudělí a na sběrnou fakturu klubu přidá poplatek 500,- Kč. Vykoupit se nelze také v případě, kdy byl hráč v podmínce.
 • Poplatky za projednání v DK
  • Projednání ŽK bude bez poplatku
 • Nábor rozhodčích
  • Informace předsedy KRD Pavla Fraňka o náboru rozhodčích na okrese Rakovník. Byl připraven náborový plakát, který bude umístěn na web OFS, Facebookové stránky a také vyvěšen na několika veřejných místech. Byly kontaktovány střední školy pro zajištění vhodného umístění plakátů a případné poskytnutí času a prostor ve škole pro případnou přednášku pro zájemce. Zajišťují pp. Franěk, Vyhnanovský, Aksamit.
 • Vytřídění písemností
  • Archiv OFS bude vytříděn. Následně bude osloven Okresní archiv, kde mohou být v případě jeho zájmu některé písemnosti umístěny k archivaci. Nepotřebné písemnosti budou skartovány. Zajistí pí. Kaválková, p. Vyhnanovský ve spolupráci s pí. Lehárovou
 • Likvidační komise
  • Schválena likvidační komise ve složení: předseda Josef Váňa, členové Marek Titlbach a Milan Vyhnanovský
 • Soutěž slušnosti
  • Pořadí po podzimní části bylo zveřejněno na ÚD a webu OFS Rakovník a zasláno emailem oddílům.

 

Příští zasedání VV OFS Rakovník se bude konat v pondělí 26. 3. 2017 od 16.00 hod. v prostorách sekretariátu OFS Rakovník, Husovo náměstí 128/1.

 

 

 

 

 

 

PhDr. Libor Zeman

Místopředseda OFS Rakovník

 

 

 565 total views,  1 views today