Úvodní jarní kolo odloženo!

SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE

tel.: 733 285 162        E-mail: markuss37@seznam.cz

Zápis č. 18 ze dne 20. 3. 2017 SR 2017/2018

 

STK schválila

  • Žádost o změnu termínu utkání II. třídy č. 201721CA1A2603 So. Kroučová – TJ Slabce na 16. 6. 2018 10:00. Bez poplatku.

STK zamítla

  • Žádost o změnu termínu utkání III. třídy č. 201721CA2A1205 So. Sýkořice – Sp. Řevničov na 25. 3. 2018 14:00.
  • Žádost TJ Šanov o změně času domácích utkání st. přípravek z 10:00 na 12:00. Vzhledem k tomu, že je již těsně před začátkem soutěží a navíc u ostatních mužstev působí jako trenéři někteří hráči působící v soutěžích dospělých, tak tuto žádost STK zamítá. Čas utkání je možné změnit pouze prostřednictvím příslušné žádosti v IS a po schválení druhým klubem. Časy domácích utkání zůstávají po vzoru podzimní části na 10:00.

STK rozhodla

  • O plošném odložení celého prvního jarního kola konaného ve dnech 24. a 25. 3. 2018 kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám a nezpůsobilým hracím plochám a to ve všech soutěžích konaných pod OFS Rakovník.
    1. Náhradní termíny byly stanoveny a budou změněny v IS takto:

II. třída – 1. 5. 2018 17:00

III. třída – 8. 5. 2018 13:30 a 17:00

IV. třída – 8. 5. 2018 10:00 a 13:30

  • STK nabízí klubům možnost sehrání utkání o víkendu 24. a 25. 3. 2018 v případě, že se mužstva dohodnou na termínu a hrací ploše UMT na území okresu Rakovníku. Žádost o změnu termínu a hřiště je nutné zadat do IS a nechat ji potvrdit druhou stranou. STK ji následně bezplatně schválí.
  • STK dále nabízí klubům možnost sehrání utkání o kterýkoli všední den a to až do náhradního termínu stanoveným STK pro každou ze soutěží dospělých. Změna opět musí proběhnout přes IS.
  • Pro soutěže mládeže nestanovuje STK konkrétní náhradní termíny utkání. Na termínu se kluby dohodnou a zadají žádost o změnu termínu do IS, kde ji po potvrzení druhým klubem OFS bezplatně schválí. STK nestanovuje žádné datumové omezení pro náhradní termíny – utkání lze sehrát i týden po skončení jarní části.
  • UPOZORNĚNÍ: Nekontaktujte za účelem změny termínu telefonicky ani emailem sekretáře svazu ani jiné funkcionáře – schválení náhradního termínu bude možné výhradně prostřednictvím žádosti v IS, takže Vám nebude vyhověno. STK potřebuje mít takto podložený souhlas obou oddílů – ústní domluva nestačí. Doporučujeme po úspěšném potvrzení žádosti druhou stranou v IS informovat emailem sekretariát, který změnu v IS potvrdí (žádosti nicméně budou průběžně kontrolovány).

 

 

                                                                                                      Marek Titlbach

                                                                                         Předseda STK OFS Rakovník

 1,070 total views,  1 views today