Zápis z jednání DK ze dne 29.3. 2018

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: iduchon@quick.cz

Zápis z jednání DK č. 15 ze dne 29.3. 2018 SR 2017/2018

75/17-18 Jan Elsnic – ID 88011817, SK Oráčov, žádost hráče o podmínečné odložení zbytku trestu – DK žádosti vyhověla dle § 39 DŘ, zbývající trest 1 SU je podmínečně odložen do 29.5. 2018, činnost uvolněna dnem 29.3. 2018, poplatek 150 ,- Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda