Zápis z jednání DK ze dne 5.4. 2018

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968, e-mail: iduchon@quick.cz

Zápis z jednání DK č. 16 ze dne 5.4. 2018 SR 2017/2018

 

76/17-18 Milan Amler, trenér ID 66060610 Sokol Janov, utkání 201721CA2A1301 Sokol Pustověty : Sokol Janov

               rozhodnutí DK: pokuta 1.000,- Kč, § 45/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

77/17-18 Martin Cibulka – ID 96010622, FK Hředle, žádost hráče o podmínečné odložení zbytku trestu – DK

               žádosti vyhověla dle § 39 DŘ, zbývající trest 1 SU je podmínečně odložen do 5.6. 2018, činnost uvolněna dnem 5.4. 2018, poplatek 150 ,- Kč

78/17-18 TJ Sokol Nové Strašecí – ID 20C0211 , DK trestá oddíl peněžitou pokutou 3.000,- Kč za odhlášení družstva mladších žáků ze soutěže OP

 

Opakované napomínání hráčů, 4 ŽK v soutěžním ročníku 2017/2018:

Lukáš Polcar ID 75080201 SK Pavlíkov, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

Adam Vitner ID 94101383 FK Hředle, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

Jaroslav Mutínský ID 97020011 FC Jesenice, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

 

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

 

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda