Zahájení disciplinárního řízení ze dne 7.5. 2018

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: iduchon@quick.cz

Zahájení disciplinárního řízení č. 22 ze dne 7.5. 2018 SR 2017/2018

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:
Filip Mifait                         TJ Baník Rynholec                           ID 96071175        ČK     č. utkání       201721CA2A2003

Miroslav Vrábík                TJ Roztoky                                       ID 90021617        ČK                          201721CA2A1802

Luboš Koláček                  TJ Sokol Pustověty                          ID 85041418        ČK                          201721CA1A1804

Jaroslav Bařtipán             SK Oráčov                                        ID 84111733        ČK                          201721CA1A1804

Petr Sejpka                       SK Oráčov                                       ID 74011063        ČK                          201721CA1A1804

 

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: Jiří Duchoň