Zahájení disciplinárního řízení ze dne 9.5. 2018

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: iduchon@quick.cz

Zahájení disciplinárního řízení č. 22 A ze dne 9.5. 2018 SR 2017/2018

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:
Luboš Havlíček                  TJ Čistá                                               ID 97121320        ČK     č. utkání        201721CA2A1204

Petr Kašpar                        TJ Čistá                                               ID 80040514        ČK                          201721CA2A1204

František Kratochvíl           TJ Šanov                                             ID 90041173        ČK                          201721CA2A1204

Pavel Komárek                   TJ Šanov                                             ID 91110309       ČK                           201721CA2A1204

Michal Malík                       TJ Šanov                                             ID 86011570       ČK                           201721CA2A1204

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty do středy 9.5. 17 hodin. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

 Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda