Zahájení disciplinárního řízení ze dne 21.5. 2018

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: iduchon@quick.cz

Zahájení disciplinárního řízení č. 24 ze dne 21.5.2018 SR 2017/2018

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:
Martin Klíma                     TJ Sokol Ruda                                    ID 89020320        ČK     č. utkání        201721CA3A2005

Jan Pondělíček                 TJ Sokol Ruda                                    ID 85121126        ČK                          201721CA3A2005

oddíl:

SK Olympie Rakovník      ID 20C0131 – odstoupení družstva ze soutěže II. třídy

 

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda