Zápis z jednání DK ze dne 14.6. 2018

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: iduchon@quick.cz

Zápis z jednání DK č. 27 ze dne 14.6. 2018 SR 2017/2018

 

143/17-18 utkání č. 201721CA1A2503 FC PO Olešná : FK Hředle

Miroslav Sláma – ID 67020452 FK Hředle, trenér

Rozhodnutí DK: pokuta 500,- Kč, § 45/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

 

144/17-18 Filip Javůrek – ID 97101378, SK Lány, žádost hráče o podmínečné odložení zbytku trestu – DK žádosti vyhověla dle § 39 DŘ, zbývající trest 1 SU je podmínečně odložen do 8.10. 2018, činnost uvolněna dnem 14.6. 2018, poplatek 150 ,- Kč

 

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

 

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: Jiří Duchoň