Zápis z jednání DK ze dne 20.6. 2018

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: iduchon@quick.cz

Zápis z jednání DK č. 28 ze dne 20.6. 2018 SR 2017/2018

 

Opakované napomínání hráčů, 12 ŽK v soutěžním ročníku 2017/2018:

Denis Scott Bechner ID 94041213, FK Hředle, pokuta 1200,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

 

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

 

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda