Zápis z jednání DK ze dne 23.8. 2018

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968         e-mail: iduchon@quick.cz

 

Zápis z jednání DK č. 01 ze dne 23.8. 2018 SR 2017/2018

 

01/18-19, utkání č. 201821CZ3A0102 TJ Roztoky : FC Jesenice

Lukáš Bajer – ID 89080765, FC Jesenice

Rozhodnutí DK: 1 SU ZČ od 23. 2018, § 42/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

 

02/18-19 Martin Klíma – ID 85121126, Sokol Ruda, žádost hráče o podmínečné odložení zbytku trestu – DK žádosti vyhověla dle § 39 DŘ, zbývající trest 1 SU je podmínečně odložen do 22. 10. 2018, činnost uvolněna dnem 23.8. 2018, poplatek 150 ,- Kč

 

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda