Zahájení disciplinárního řízení ze dne 3.9. 2018

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: iduchon@quick.cz

Zahájení disciplinárního řízení č. 03 ze dne 3.9.2018 SR 2018/2019

 

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:
Tomáš Heger                  Ohnivec Městečko             ID 89090419        ČK          č. utkání             201821CA1A0207

Jan Vršecký                    FK Kněževes A                  ID 88091488        ČK                                     201821CA1A0207

David Javůrek                 Č.L. Kolešovice                  ID 76120309        ČK                                     201821CA1A0203

Jaroslav Machovec         FK Kounov                         ID 84071671        inzultace rozhodčího         201821CA3A0203

 

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu uložena pokuta 500,- Kč. V ostatních případech bude DK postupovat podle DŘ FAČR.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: Jiří Duchoň