Zápis z jednání DK ze dne 22.11. 2018

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968        e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 14 ze dne 22.11. 2018 SR 2017/2018

 

62/18-19, utkání č. 201821CA1A1304 TJ Slabce : FK Hředle

Marek Konopásek – ID 92010074, TJ Slabce

Rozhodnutí DK: 3 SU ZČ, § 46/1; 45/2 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

 

Opakované napomínání hráčů, 4 ŽK v soutěžním ročníku 2018/2019:

Marek Konopásek ID 92010074, TJ Slabce, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

Jiří Matějka, ID 91042204, TJ Baník Rynholec, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

 

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

 

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda