Proběhl zimní seminář rozhodčích

V pátek 8. 3. 2019 proběhl v prostorách zasedací místnosti sekretariátu OFS Rakovník tradiční zimní seminář rozhodčích. Zúčastnilo se jej celkem 17 okresních rozhodčích, z nichž hned 3 byli rozhodčí nově zařazení na listině rozhodčích. Seminář zahájil předseda KR Josef Váňa a pak již následoval program, kterým provázel Milan Vyhnanovský. Na programu byl nejprve videotest z herních situací a následně jejich podrobný rozbor. Ačkoliv rozhodčí byli testováni z pravidel fotbalu a ostatních norem tradičně již před začátkem podzimní části, tak KR rozhodla, že si rozhodčí procvičí své znalosti v 30 otázkách testu ANO/NE v aplikaci FotbalTesty.cz. Všichni rozhodčí prověrkou prošli, a tak následovala přednáška s organizačními záležitostmi a novinkami a na závěr diskuse spolu s volnou zábavou.

Kromě vzdělávání ze strany OFS Rakovník byli pro jarní část sezony 3 talentovaní rozhodčí zařazeni do Vzdělávacího programu rozhodčích Středočeského krajského fotbalového svazu a dalších 7 rozhodčích do Vzdělávacího programu licence A, který rovněž organizačně zajišťuje Středočeský KFS.

KR přeje všem rozhodčím mnoho štěstí a co nejvíce klidu na hrací ploše během jarní části soutěžního ročníku

 341 total views,  1 views today