Zápis z jednání DK ze dne 2.5. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE tel.: 603 201 968 e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 20 z dne 2.5. 2019 SR 2018/2019

99/18-19, utkání č. 201821CA1A1906 SK Senomaty A : FK Kněževes Robert Trešl – ID 81031149, SK Senomaty A Rozhodnutí DK: 3 SU ZČ, § 42/1 DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

100/18-19, Pavel Čihař, FK Kněževes A, ID 91052495, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 1 SU podmíněně odložen do 29.8. 2019 poplatek 150,- Kč

101/18-19, Ondřej Havel, SK Senomaty A, ID 83030818, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče nevyhověla, poplatek 150,- Kč

Opakované napomínání hráčů, 8 ŽK v soutěžním ročníku 2018/2019:

Lukáš Skalák ID 96071550TJ Baník Rynholec, pokuta 800,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

Opakované napomínání hráčů, 4 ŽK v soutěžním ročníku 2018/2019:

Radek Konvalinka ID 99050403, TJ Sokol Janov, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

Petr Král, ID 77110877, TJ Sokol Ruda, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

Petr Ambrůžek ID 88100237, TJ Sparta Lužná, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

Pavel Kollár, ID 78020529, TJ Baník Lubná, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: Jiří Duchoň