Zápis z jednání DK ze dne 15.5. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968 e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 22 z dne 15.5. 2019 SR 2018/2019

114/18-19, Martin Karnold, SK Senomaty, ID 82040314, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 1 SU podmíněně odložen do 12.9. 2019 poplatek 150,- Kč

115/18-19, Robert Trešl, SK Senomaty, ID 81031149, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 1 SU podmíněně odložen do 12.9. 2019 poplatek 150,- Kč

116/18-19, David Růžička, Sokol Sýkořice, ID 79060289, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče nevyhověla, poplatek 150,- Kč

117/18-19, Michal Malík, TJ Šanov, ID 86011570, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 3 SU podmíněně odložen do 12.9. 2019 poplatek 150,- Kč

Opakované napomínání hráčů, 4 ŽK v soutěžním ročníku 2018/2019:

Filip Blecha ID 88040130, FC PO Olešná, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

Jakub Sixta, ID 93090120 TJ Sokol Pustověty, pokuta 400,- Kč DŘ FAČR § 47, odst. 1 písm. a) s použitím RMS 2017/18 kapitola III. čl 5, odst. 2

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda