Zahájení disciplinárního řízení ze dne 27.5. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968, e-mail: iduchon@quick.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 27.5. 2019 SR 2018/2019

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:

Tomáš Jung  TJ Sokol Srbeč ID 95110999 ČK č. u.:      201821CA3A1705

Ondřej Ridzoň TJ ČL Kolešovice ID 84051939 ČK    201821CA1A2307

Jaroslav Daniš TJ ČL Kolešovice ID 92041671 ČK    201821CA1A2307

Vít Fiala FC Jesenice A ID 91051446 ČK    201821CA1A2305

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda