Zápis z jednání DK ze dne 12.9. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968 e-mail: duchon@duchon.cz

Zápis z jednání DK č. 03 ze dne 12.9. 2019 SR 2019/2020

12/19-20, utkání č. 201921CA1A0301 Sokol Pustověty : FC PO Olešná Jakub Procházka – ID 94010261, FC PO Olešná Rozhodnutí DK: ČK po 2.ŽK, žádost o vykoupení, DK žádosti vyhověla, činnost hráče uvolněna dnem 12.9. 2019, § 46/2 DŘ FAČR, poplatek 500,- Kč

13/19-20, utkání č. 201921CA1A0302 TJ Baník Rynholec : FK Hředle Oddíl TJ Baník Rynholec, 20C0311 Rozhodnutí DK: pokuta 500 Kč, § 66/1a DŘ FAČR, poplatek 150,- Kč

14/18-19 Michal Vodrážka, FC PO Olešná, ID 88020172, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 1 SU je podmíněně odložen do 12.11. 2019 poplatek 150,- Kč

15/18-19 Václav Holík, FC PO Olešná, ID 81090960, žádost hráče o podmíněné prominutí zbytku trestu § 39/1 DŘ FAČR, DK žádosti hráče vyhověla, činnost uvolněna, zbývající trest 1 SU je podmíněně odložen do 12.11. 2019 poplatek 150,- Kč

16/19-20, utkání č. 201921CA1A0208 SK Sparta Řevničov : TJ Sokol Mšec Lukáš Skoupý – ID 94010261, SK Sparta Řevničov Rozhodnutí DK: ČK po 2.ŽK, žádost o vykoupení, DK žádosti vyhověla, činnost hráče uvolněna dnem 12.9. 2019, § 46/2 DŘ FAČR, poplatek 500,- Kč

Proti rozhodnutí DK OFS Rakovník je možné podat odvolání k VV OFS Rakovník do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda