Zahájení disciplinárního řízení ze dne 19.9. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968 e-mail: duchon@duchon.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 19.9. 2019 SR 2018/2019 Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:

Roman Pokorný TJ Sparta Lužná ID 77080809 ČK  č. utkání 20191C74A0202

Bechner Denis Scott TJ Sparta Lužná ID 94041213 ČK č. utkání 20191C74A0202

Jiří Dolhý TJ Sparta Lužná ID 86031969 ČK č. utkání 20191C74A0202

Jaroslav Kovář TJ Sokol Petrohrad ID 85121479 ČK č. utkání 20191C74A0201

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: Jiří Duchoň