Zahájení disciplinárního řízení ze dne 30.9. 2019

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

tel.: 603 201 968, e-mail: duchon@duchon.cz

Zahájení disciplinárního řízení ze dne 30.9. 2019 SR 2019/2020

Disciplinární komise OFS Rakovník zahájila disciplinární řízení se členy FAČR dle § 89 odst. 2, písmene a) Disciplinárního řádu FAČR. Jmenovaní hráči mají předběžně zakázanou činnost (§ 93 Disciplinárního řádu FAČR):

hráči:

Jiří Hamouz TJ Sokol Ruda ID 00021213 ČK č. u.: 201921CA3A0601

Jiří Klouda TJ Sokol Srbeč ID 68090392 ČK, 201921C A3A0601

Petr Králička Slavoj Chrášťany ID 94031293 ČK 201921CA2A0604

Milan Richtr SK Oráčov ID 93050818 ČK 201921CA2A0604

Karel Mužík TJ Slabce ID 89061323 ČK 201921CA1A0607

Petr Mezei SK Ohnivec Městečko ID 99061310 ČK 201921CA1A0604

Jakub Vávra TJ Sokol Mšec ID 94021992 ČK 201921CA1A0604

vedoucí mužstva:

Václav Lexa TJ Čistá ID 51030171 201921CA2A0602

Disciplinární komise OFS Rakovník jedná převážně on-line. V případě, kdy se projednávaní hráči, funkcionáři a oddíly budou chtít zasedání komise fyzicky zúčastnit, uvědomí o tom předsedu DK OFS na výše uvedené kontakty, do 15 hodin v úterý v aktuálním týdnu. V odůvodněných případech DK OFS Rakovník předvolá účastníky disciplinárního řízení k fyzické účasti na zasedání komise a předvolání zveřejní na úřední desce https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/264#uredni-deska a na stránkách www.ofsrakovnik.cz . V ostatních případech se disciplinární řízení uskuteční bez fyzické účasti projednávaných osob.

Při vyloučení po dvou žlutých kartách může klub či hráč požádat písemně na kontakty DK do 12 hodin v úterý v aktuálním týdnu o „vykoupení“, činnost bude hráči uvolněna a prostřednictvím sběrného účtu bude klubu účtován poplatek 500,- Kč.

Ing. Ivo Duchoň, předseda DK OFS Rakovník

foto: David Svoboda